TRUMP VERSUS OBAMA

ABD’yi eski gücüne kavuşturma arzusunda olduğunu söyleyen ve Obama’nın tam aksi yönde politikalara ağırlık veren Donald Trump, güçlü ABD’yi askeri caydırıcılık kapasitesi yüksek, zengin ve olabildiğince homojen bir toplum olarak hayal ediyor. Buna ulaşmanın yolunun ise, bazı konularda ‘arınma’dan geçtiğini düşünüyor. En önemli arınma konularından biri ise, ABD’nin başka devlet ve halklar için harcadığı paralardan kurtulmak olabilir

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu

Trump’ın seçim yarışı sırasında savunduğu konuları, başkan olur olmaz hayata geçirme gayreti içine girdiğine şüphe bulunmuyor. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, birçoğu gayet radikal dönüşümleri ifade eden bu konuları gerçekleştirmeyi istemek ile gerçekleştirebilmek farklı iki durum.
Öncelikle, Trump’ın gerçekleştirme arzusunda olduğu konulara ve bunların küresel düzeyde ne türden değişimlere işaret ettiğine bakmak mümkün. Bu çerçevede Trump’ın başlangıç noktası “Obama’nın yaptıklarının tam tersini yapmak” şeklinde sıralanabilir.
OBAMA’NIN YAPMAYA ÇALIŞTIKLARI
Obama yönetimi, kabaca, ABD içinde “sosyal devlet” kurmaya yönelik adımlar attı, bu çerçevede de eğitim ve sağlık politikaları öne çıktı. Ancak aynı Obama yönetimi dış ekonomik ilişkilerde küreselleşme ve liberal ekonominin çok taraflı anlaşmalarla düzenlenmesi hedefini korumuştu. Kabaca, içeride “devletçi”, dışarıda “şirketçi” bir tutum izlemişti. İçerideki yaklaşım, ifade yerindeyse, çevrenin merkeze taşınması yolunda bir politika olarak görülebilir. Bu çerçevede kültürel, dini, ırksal ve cinsel çoğulculuk zemin olarak alınmış, bilişim-yazılım-haberleşme ile finans sektörleri lokomotif sektör olarak görülmüş, çevre ve küresel ısınma konuları ile bireysel silahsızlanma söz konusu politikaların destekleyicisi olarak ifade buldu.

Devamı Derin Ekonomi Dergisi Mart 2017 sayısında…..

Dikkat çekenler...