Ulusal güvenliğin başı sağlık!

KORONA VIRÜS SALGINI DÜNYANIN KARŞILAŞTIĞI ILK KÜRESEL KRIZ DEĞIL ELBETTE ANCAK YÜKSEK YAYILIM HIZIYLA VERDIĞI ANI HASAR, TÜM ÜLKELERE ‘BENZERSIZ’ BIR ŞOK YAŞATTI. SAĞLIĞIN HAYATI BIR MESELE OLDUĞU, BIR VIRÜSÜN DEVLETLER DE DAHIL OLMAK ÜZERE TÜM SISTEMLERI BIR ANDA FELÇ EDEBILECEĞI, BÜYÜK BIR DEHŞETLE TECRÜBE EDILDI. SALGIN, BIR YANDAN ULUSAL ILE KÜRESEL GÜVENLIK KONSEPTLERI ARASINDAKI SINIR ÇIZGILERINI BELIRSIZLEŞTIRIRKEN, DIĞER YANDAN ŞIMDIYE KADAR DAHA ZIYADE ASKERI, SIYASI, EKONOMIK VEYA JEOPOLITIK BAĞLAMLARDA ELE ALINAN MILLI GÜVENLIK KONSEPTLERINI DE ANLAMSIZLAŞTIRDI. 

DUYGU BULKAN 

Yeni tip korona virüsü (Kovid-19) salgını sadece bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerinde değil, birey ve devlet arasındaki ilişkilerde ve hükümetlerin uluslararası ilişkilerinde ciddi sarsıntılar yarattı. Amerikalı yazar Thomas Friedman’ın deyimiyle muhtemelen ‘Milattan Önce’ ve ‘Milattan Sonra’ gibi ‘Korona Öncesi’ ve ‘Korona Sonrası’ diye bir ikili kavram yaygınlaşacak. Korona virüsünün tüm dünyaya yayıldığı bugünlerde devletler ise, en iyi bildikleri, en basit ve kolay çözüme başvuruyor: Sınırları kapatmak… Yeni milenyumda domuz gribi, SARS, MERS, Ebola, Zika ve Kovid-19 gibi dünya ölçeğinde yayılma gösteren bulaşıcı salgınlar oldu. Korona virüsü ile mücadele kapsamında devletlerin uyguladıkları tedbirler ve vatandaşların bu tedbirlere verdikleri tepkiler bu anlamda geçmiş bakış açılarını değiştirebilecek güçte. Küreselleşmenin en temel dayanağı olan sınırların zayıflaması durumunun tamamen tersine döndüğünü görüyoruz. Devletler, uluslararası seyahat engelleri koyuyor hatta ulus devlet içinde seyahatlere bile engel konabiliyor. Uluslararası ticaretin de aynı şekilde gerektiği noktada durdurulabildiği gözüküyor.

ULUSLARARASI TERÖRÜN ADRESİ DEĞİŞTİ

SETA güvenlik danışmanları konuyla ilgili bir analiz kaleme aldı. Son on yıldır dünya siyaseti küresel ölçekli ortaya çıkan derin krizlere sahne oldu. 11 Eylül ile birlikte küresel sistem bir güvenlik kriziyle yüzleşme zorunda kalmış ve daha sonrasında ise DEAŞ’ın ortaya çıkıp yayılmasıyla da küresel ölçekli güvenlik krizi derinleşerek uluslararası terörizm ulusal ve uluslararası güvenlik için bir numaralı tehdit olarak tanımlanmıştı. Korona virüs salgını mevcut haliyle ve yayılma potansiyeli nedeniyle mevcut güvenlik krizinin derinleşmesine neden olabilir. Ölüm oranlarının giderek artması, salgının yayılmaya devam etmesi, uluslararası kaynak ve tedarik zincirinin parçalanmasıyla birlikte devletler salgınla kendi başlarına mücadele etmek zorunda kalabilirler.

Devamı Z Raporu Dergisi Mayıs 2020 sayısında…

Dikkat çekenler...