ADIM ADIM YAPISAL DÖNÜŞÜM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019″u açıkladı. Türkiye’nin önünde 4,5 yıllık seçimsiz bir dönem var. Gündem artık ekonomide reform. Ekonominin karşılaştığı temel sorunlara çözüm sağlaması düşünülen yeni ekonomik programın ilk aşaması, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’nin hemen akabinde açıklandı. Piyasanın memnuniyetle karşıladığı yeni programa göre; vergi mimarisi kapsamında istisna ve muafiyetler azaltılacak, kurumlar vergisi aşamalı olarak düşürülecek, kamu bankalarına toplam 28 milyar lira DİBS verilecek. Konkordatolar yeni bir yasal çerçeve ile ele alınacak. Kıdem tazminatı reformu gerçekleşecek. Tarımda Milli Birlik Projesi açıklanacak. Sanayinin yerlileştirilerek yerli ürünlerin ön plana çıkarılması, ihracat master programının devreye sokulması, ihtihdama yönelik eğitim planlaması da yapısal dönüşümler arasında yer alıyor. Yeni paketin önemli ayaklarından biri de gıda enflasyonunu önlemeye dönük adımlar… Bu kapamda da küçükbaş canlı hayvan sayısı 45 milyondan 100 milyona yükseltilecek, Sera A.Ş. kurulacak. Tarım ve hayvancılıkta atılacak adımlarla sebze ve meyve fiyatlarının gerilenmesi sağlanacak.

Mehmet Ali Doğan

Ekonominin karşılaştığı temel sorunlara çözüm sağlaması düşünülen yeni ekonomik programın ilk aşaması, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’nin hemen akabinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklandı. “Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019” başlıklı programa göre; büyüme ve istihdam ana çerçevesinde finanstan, tarıma kadar pek çok madde yer aldı. 4,5 yıl boyunca seçimsiz bir dönemin olması da gündem odağına ekonomiyi taşıyor. Bu nedenle piyasalar ve sivil toplum kuruluşları programı uygulanabilir ve gerçekçi olarak yorumladı. Bakan Berat Albayrak’ın gündeme aldığı yapısal dönüşüm adımları şu şekilde sıralanıyor: Bu yıl kamu bankalarına toplam 28 milyar lira DİBS verilecek. Sorunlu kredilerin bir kısmı ulusal ve uluslararası yatırım fonlarına transfer edilecek. Konkordatoları yeni bir yasal çerçeve ile ele alınacak. Bireysel emeklilik sistemi yeniden yapılandırılacak. Kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek. Sözleşmeli tarım yaygınlaştırılacak. Küçük baş hayvan sayısı 47 milyondan 100 milyona çıkarılacak. Gelire göre artan vergilendirme etkin hale getirilecek. Dolaylı verginin ağırlığı azaltılırken, doğrudan verginin ağırlığı artırılacak. Varlık Fonu stratejik sektörlere yatırım planlaması yapacak. Yargı reformu strateji belgesi, sanayide yerlileştirme programı, turizm master planı ve eğitimde reform programı açıklanacak. Albayrak, YEP’in ikinci ayağı olan 2020 yılında reformlara dair yeni bir sunum daha yapacaklarını söyledi.

TEMEL SORUNLAR İÇİN ATILAN ADIMLAR

Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019’u düzenlenen basın toplantısıyla açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ilk adımın kamu bankalarının sermayelerini güçlendirmek olacağını söyledi. Ekonomi politikaları açısından önemli bir gündem için bir araya gelindiğini belirten Albayrak, paketin Türkiye’ye, millete, iş dünyasına ve vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek, sözlerine başladı: “Bu paketin hazırlanmasında, ağustos ayından bugüne odalarımızın, iş dünyamızın, TÜSİAD, MÜSİAD başta olmak üzere geniş yelpazede STK’larımızın katkılarını, raporlarını alarak bu çerçeveyi hazırlamaya çalıştık. Tüm bu görüşler ışığında paketimize son halini verdik. Göreve geldiğimiz ilk günden beri, ortaya koyacağımız ekonomik vizyonu, izleyeceğimiz politikaları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağımızı söyledik. Politikalarımızı ve stratejilerimizi tüm paydaşlarımızın katkıları ile ortaya koyacağımızı ilan ettik. İşte bu şekilde de önce Ağustos ayında Yeni Ekonomi Yaklaşımımızı paylaştık. O gün, küresel gelişmeler ne olursa olsun, ekonomimizi tüm sınamalardan etkilenmeden çıkacak, güçlü temeller üzerine inşa edeceğimizi söylemiştik.” Tüm ekonomi politikalarındaki prensiplerin, yapısal reformların önceliklendirilmesi, serbest piyasa ilkeleri ile uyumluluk, ihracat ve istihdama odaklı olmak, sürdürülebilir büyüme, sıkı maliye politikası, daha adaletli vergi sistemi, para ve mali politikalar arasında koordinasyon olduğunu anımsatan Albayrak, ekonomik dengelenme, istikrarlı büyüme, daha adaletli paylaşım ve nitelikli insan gücü ve güçlü toplum başlıklarında ekonomide dönüşüm hedeflerini belirtip, uygulamaya başladıklarını hatırlattı. Berat Albayrak, bu yaklaşım doğrultusunda eylül ayında orta vadeli programı, “Yeni Ekonomi Programı” adı ile kamuoyu ile paylaştıklarını belirterek, “Dengelenme, Disiplin, Değişim başlıklarında, yeni ekonomi yaklaşımımızın tüm hedef, ilke ve prensiplerini 3 yıllık bir program haline getirdik. Program süresi boyunca hedeflediğimiz makroekonomik göstergeleri ve bunlara nasıl ulaşacağımızı ortaya koyduk. Gerek yeni ekonomi yaklaşımımızda, gerek Yeni Ekonomi Programı’nda ortaya koyduğumuz dönüşüm ve hedeflere ulaşmak için hayata geçireceğimiz politika ve stratejilerin yanında bir reform programını da hayata geçireceğimizi ilan etmiştik” diye hatırlattı.

Devamı Derin Ekonomi Dergisi Mayıs 2019 sayısında…

 

Dikkat çekenler...