AFRiKA’NIN YENi ‘OYUN KURAN’ ÜLKESi TÜRKİYE

Türkiye’nin Afrika’ya yönelik ilgisi her geçen gün artıyor. Bunun bir işareti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 yılının ilk yurtdışı ziyaretini Afrika’nın üç ülkesine gerçekleştirdi. Ziyaretin arka plan kodlarında Türkiye’nin çok fazla konuşulmayan yeni açılımının izleri var. Kara Kıta’da büyük bir paradigma değişimi söz konusu, Türkiye bu paradigma değişimi karşısında ‘oyun kuran’ bir ülke olarak stratatejik bir konum alıyor.

Murat Palavar 

al

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Somali’ye 2011 yılında gerçekleştirdiği ziyaret, Türkiye’nin Afrika politikasında bir dönüm noktası oldu. Somali’de açlık ve kıtlığa dikkat çekmek için düzenlenen program aslında yeni bir dönemi başlattı. Bu yeni dönem, Türkiye-Afrika ilişkilerinde farklı bir vizyonun kapısını araladı. Klasik argümanlar ile oluşturulan ticari ve siyasi ilişkileri geliştirme gibi rutin bir çerçeve boyut değiştirdi, Türkiye Afrika’da oyunun kurallarını değiştiren ülke konumuna yükseldi. Ankara’nın başlattığı yeni Afrika yaklaşımı, Somali’de adeta bir test süreci yaşadı. Türkiye, Afrika’da sorun çözme gücünü açıkça ortaya koydu. Bölgede başlatılan yeniden inşa çalışmaları Türkiye’ye yumuşak gücünün çapını sergileme şansı sundu.
Türkiye’nin Afrika ilgisi her geçen gün artıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılının ilk yurtdışı ziyaretini Afrika’nın üç ülkesine gerçekleştirdi. Ziyaretin arka plan kodlarında fazla konuşulmayan Türkiye’nin yeni açılımının izleri var. Kara Kıta’da büyük bir paradigma değişimi söz konusu. Afrika’daki kırılganlık her geçen gün artıyor. Yeni bir değişimin ayak sesleri duyuluyor.
Bunun iki sebebi var. Birincisi Doğu Afrika’da yakın zamanda büyük bir kıtlık baş gösterdi. BM geçtiğimiz ay açlık uyarısı yaptı. İkincisi ise Afrika’ya yapılan yardımların kesilecek olması. Dış yardımlara muhtaç Afrika için daha şimdiden iklim değişikliği için ödenecek üç milyar dolarlık dilim askıya alındı. AIDS ile savaşmayı öngören PEPFAR programı da sorgulanıyor. Daha önemlisi ABD’nin ithalatta Afrika’ya ayrıcalık getiren anlaşmanın iptal edilmesi söz konusu.Eğer tahminler gerçek olursa Afrika’nın kırılgan ülkeleri daha da kırılgan hale gelecek.

Devamı Derin Ekonomi Dergisi Nisan 2017 sayısında…. 

Dikkat çekenler...