Dünyanın vicdan testi Suriye

Yakup  Kocaman / İnsan Hakları EvrenselBeyannamesi’nin 14’üncümaddesi, zulme uğrayan insanlarınbaşka ülkelere iltica etmesinibir insan hakkı olarak tanımışolmasına rağmen başta Avrupaülkeleri olmak üzere gelişmiş ülkeler, kapılarını mültecilere sıkısıkıya kapatarak yeni dünyanın acımasız yüzünü gösteriyor.

Suriye başta olmak üzere Irak, Somali, Myanmar gibi ülkelerde uzun süren politik istikrarsızlık insanların ellerindeki avuçlarındaki tüm birikimlerini eritti. Yetmedi, gün geldi bunlardan vazgeçip canlarını koruma derdine düştüler. Yerlerini yurtlarını terk ederek daha iyi bir hayat için gelişmiş ülkelerin yollarını tuttular. Ancak bu yolculuğun da ağır bir bedeli oldu. Bugün dünya yakın tarihin en büyük göç hareketlerinden birisiyle karşı karşıya. 2014-2015 yıllarında Akdeniz başta olmak üzere denizlerden yapılan düzensiz göç yüzde 400 artış gösterdi. Türk karasularında yakalanan göçmen sayısı 2014’te 15 bin iken 2015’in daha ilk 8 ayında 40 bine ulaştı.
Türkiye’nin Akdeniz ve Ege’den Avrupa’ya yapılan düzensiz göçü kontrol edebilmek için seferber ettiği gemi ve personel sayısıysa AB ülkelerinin ortak güvenlik gücü olan Triton operasyonunda kullanılan gemi ve personel sayısından daha fazla.
Birleşmiş Milletler raporlarına göre Türkiye halen 2 milyondan fazla mülteci ile dünyada en fazla mülteci barındıran ülke konumunda. Buna karşın Avrupa ülkeleri geri iteme (push-back) operasyonları ile denizlerde insan hayatını tehlikeye sokuyor. Tüm Doğu Akdeniz’de yapılan operasyonlarda ölüm oranları yüzde 1,6 iken, Türkiye’nin gerçekleştirdiği operasyonlarda ölüm oranları binde 1 seviyesinde. Rakamlar bu insanlık trajedisine yaklaşımda iki medeniyetin farkını da net bir şekilde ortaya koyuyor.
Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre 2015 yılının ilk sekiz ayında yaklaşık 280 bin ”düzensiz göçmen” Akdeniz’i geçti. Bu düzensiz göçmenlerden 2 bin 373’ü hayatını kaybetti. Söz konusu can kayıplarının neredeyse tamamı Türkiye’nin bulunduğu Doğu Akdeniz bölgesinde değil, Libya, Tunus üzerinden Malta, İtalya’ya yönelen düzensiz göç hareketleri esnasında meydana geldi.

Yazının devamını Derin Ekonominin 5.sayısından okuyabilirsiniz…..

 

Dikkat çekenler...