Yenilenebilir enerjinin maliyeti IMF’yi endişelendiriyor

Sayın Şimşek’in de katıldığı IMF’in son toplantısında yenilenebilir enerji yatırımlarına ayrılması gereken kaynakların yaratacağı milli borcun yönetilmesi hakkındaki görüşler ön plana çıktı.

IMF’ye göre, dünya genelinde borç seviyelerinin genel olarak yüksek olması ve borçlanma maliyetlerinin artması, ülkelerin iklim eylemine yeterli bütçe ayırmasını zorlaştırıyor.

En önemli ifadelerden biri olarak IMF’nin Mali İşler Departmanı Direktörü Vitor Gaspar, “Mevcut ulusal hedefler ve politikalar, potansiyel olarak yıkıcı sonuçlarla birlikte net sıfır emisyon sağlamada başarısız olacaktır” dedi.

IMF toplantısının olduğu bu hafta enerji sektörüne dair raporlar üreten Ember’in sene ortası raporunu yayınladığı haftaya denk geldi. İlgili rapora göre; Küresel elektrik talebi 2023’ün ilk yarısında sadece yüzde 0,4 artarak ortalama artışın bir hayli altında kalmış. 2012-2022 yılları arasındaki yıllık ortalama büyüme yüzde 2,6’dır.

Yüksek gelirli ekonomilerdeki talep düşüşü buna sebep olmuş. Tüketimi düşen ana ekonomiler; Japonya (- yüzde 5,6), AB (- yüzde 4,6), ABD (- yüzde 3,4) ve Güney Kore’de (- yüzde 1,4) ve bu durum fosil yakıtlarla üretimde genel bir düşüşe yol açmıştır. Küresel ticaretin yavaşlaması bu tüketimin azalmasında ana etkendir.

Yenilenebilir tarafta ise küresel hidroelektrik üretiminde tarihi düşüş yaşanmış. Buna sebep olarak küresel kuraklık olmuş. Yılın ilk yarısında önemli ölçüde; yüzde 8,5 oranında su kaynaklı elektrik üretimi gerilemiş.

Devamı Z Raporu Kasım 2023 sayısında…

Dikkat çekenler...