Yeni nesil yönetim

Derin Ekonomi dergisi iki yaşını doldurdu. Elinizde yirmi beşinci sayısını tutuyorsunuz. Dolayısıyla okuduğunuz satırlar da benim aynı sayı numaralı yazımdan. Şimdiye kadar çok değişik konuları kaleme almaya çalıştım. Bu yazıda ise ‘yeni’ ve ‘yenilikçi’ kavramları etrafında Türkiye’nin gelecek tasavvuru etrafında birlikte bir fikir yolculuğu yapalım istedim.
Yeni bir şey söylemek, yeni icatlar çıkarmak, dünü unutmadan geleceğe hazırlanmak, mevcut ile yetinmemek… Bunu en veciz şekliyle anlatan cümlelere Mevlana’nın Mesnevisi’nde rastlarız. “Her gün bir yerden bir yere göçmek ne güzel, bulanmadan dupduru akmak ne hoş” diye başlar. “Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım” diyerek devam eder. Bunu yüzyıllar önce terennüm etmiş ünlü gönül insanı. Peki biz şimdi neredeyiz, ne yapıyoruz? Gelecek için ne düşünüyoruz? Ülkemizi, dünyamızı ve bütün insanlığı nasıl bir gelecek bekliyor?
Görünen tablo şu: Statüko sarsılıyor. Yaşam tarzları durmadan farklılaşıyor. Tüketim kalıpları hızla değişiyor. Para kazanılan alanlar da farklılaşıyor. Zenginliğin merkezi ve ticari aktivite doğuya kayıyor. Dünyanın bildik büyük şirketleri teknoloji çıkışlı yeni nesil şirketlere yeniliyorlar. İnovasyon ve yeni nesil yönetişim anlayışına sarılan şirketler ve ülkeler daha hızla yol alıyor. Değişime direnenler ise ya yok oluyor ya geride kalıyor.

Devamı Derin Ekonomi Dergisi Haziran 2017 sayısında….

Dikkat çekenler...