Yeni hükümetin ekonomi politikaları gündemi

28 Mayıs 2023 tarihindeki ikinci tur seçimlerinden sonra ülkemizi beş yıl boyunca yönetecek yeni bir hükümet kurulacak. Yeni hükümetin en önemli gündemi ekonomi politikaları olacak. Tabii dış politika ve uzun vadeli kalkınma konuları da ekonomi politikaları gündemini belirleyecek.

eni hükümetin ekonomi politikaları gündemi, iki alanda yoğunlaşacak. Bunlardan birincisi makroekonomik istikrarın kazanılmasıdır. Enflasyon, bütçe, faizler, cari açık ve büyüme. Gelir dağılımının ve yoksulların bir numaralı düşmanı ve ekonomik istikrar algısının da bir numaralı ölçütü olan enflasyondan başlayalım. Enflasyonun aşağı eğilimi devam etmekle birlikte hem seviyenin çok yüksek olması hem de kur hareketlerine duyarlılığı (passthrough) ve kurun da yükselme ihtimali mücadelenin çetin olacağını gösteriyor. Ayrıca, ekonomik büyümenin devam etmesi ihtiyacı enflasyon üzerinde yukarı yönlü aktivite baskısının devam edeceğini gösteriyor.

Cari açık konusuna gelince; rezervlerdeki düşüşün tersine çevrilmesi için ihracatın önemi artık eskisinden de yüksek. İhracat artış hızı fena olmamakla birlikte hızlı büyüme ve kredi artışının etkisiyle ithalat talebinin daha da hızlı gelişmiş olması dış ticaret açığının büyümesine sebep oldu. Reel kurun enflasyona aşınmış olması ihracatı artık zorlayacak.

Devamı Z Raporu Haziran 2023 sayısında….

Dikkat çekenler...