Yeni dünya düzensizliği ve İslam dünyasına bedeli

1989 Sonbaharı’nda Varşova Paktı ve komünist blok yıkıldığı zaman, batı medeniyetinin dünyada tek hakim güç olduğu ve onun lideri ABD’nin tek süper güç olarak belirleyici olduğu Yeni Dünya Düzeni’nin kurulduğu çığlıkları atılıyordu. Dünyanın her bölgesine demokrasi, hukuk sistemi, çoğulcu rejim, ekonomik gelişme ve refah artışı geleceği iddia ediliyordu. Aradan çeyrek yüzyıl, koca bir 26 yıl geçti. Balkanlar’dan Kafkaslar’a, Afrika’dan Ortadoğu’ya, Mezopotamya’dan Urallar’a varıncaya kadar adeta bir kan gölü içinde savaşlar, iç savaşlar, gözyaşları, milyonlarca insanın ölümü, yakılıp yıkılan şehirler, parçalanan ülkeler, öfke, nefret, intikam hisleriyle tutuşan yüz milyonlarca insan. Eğer Yeni Dünya Düzeni bu ise, düzensizlik daha nelere mal olacaktı! Tahmin etmeyi bırak, insan düşünmek bile istemiyor!

Devamı Derin Ekonomi Dergisi Şubat sayısında…

 

Dikkat çekenler...