Yapay zeka ve işgücü piyasası

OECD bölgesinde işsizlik, 1970’lerden bu yana en düşük seviyeye ulaştı. İstihdam piyasasında toparlanma sürecinde her ne kadar duraksamalar yaşansa da pozitif görünüm devam ediyor. Ancak, nominal ücretler yüksek ve sürekli enflasyona ayak uyduramıyor ve hemen hemen tüm OECD ülkelerinde işçilerin reel gelirlerinde düşüş devam ediyor. Öte yandan yapay zekâdaki giderek artan hızlı gelişmelerin işleri önemli ölçüde etkilemesi muhtemel gözüküyor. İmalat ve finans sektörlerinde yapay zekâ kullanımına ilişkin yeni bir OECD araştırmasında elde edilen ilk sonuçlar, riskleri ele alırken ülkelerin, şirketlerin ve bireylerin yapay zekâdan faydalanmasına olanak tanıyan politikalarla acilen harekete geçilmesi gerektiğini gösteriyor.

Pek çok ülkede iş arayanların sayısı artmaya devam ediyor olsa da, çoğu OECD ülkelerinde istihdam piyasasının pozitif seyri devam ediyor. İstihdam, Kovid krizi öncesine göre biraz daha yüksek bir seviyede istikrar kazanırken, OECD genelinde işsizlik oranları tarihsel olarak düşük seviyede kaldı. Kovid-19 krizi öncesine göre daha az aktif olmayan çalışma çağındaki insanla işgücü piyasasına katılım da arttı ve çalışan kişi başına ortalama çalışılan saat çoğu ülkede kriz öncesi seviyelerin üzerinde veya hemen altında yer alıyor.

YÜKSEK ENFLASYON YAŞAM MALİYETİNİ YÜKSELTİYOR

İşgücü piyasaları nominal ücretleri yükseltti, ancak enflasyondan daha az, neredeyse tüm sektörlerde ve OECD ülkelerinde reel ücretlerde düşüşe yol açtı. Birçok OECD ülkesinde enflasyona düzenli olarak uyum sağlanması sayesinde yasal asgari ücretlerin gerçek değeri korundu. Yüksek enflasyon düşük gelirli hane halkları üzerinde ağır bir yük oluşturduğundan, bu özellikle çok önemlidir. Birçok ülke ve sektörde şirket kârlarının işgücü maliyetlerinden daha fazla artması, hayat pahalılığı krizinin herkes tarafından eşit olarak paylaşılmadığını gösteriyor.

Devamı Z Raporu Ağustos 2023 sayısında…

Dikkat çekenler...