Yanılmaktan Bıkmayanlar Kulübü (YBK)

Bunlar üç alanda ‘sallayıp sallayıp ipe diziyorlar’… Sonra bir gün ip mutlaka ki kopuyor. O zaman bu grup hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ediyor ve öngörülerinin gerçekleşmemiş olmasının nedenlerinin kendi eksikliklerinde değil, dış etkenlerde olduğunu iddia edip yeni ‘sallayacakları’ alanlara doğru yelken açıyorlar.

Peki, YBK üyeleri hangi üç alanda sürdürüyorlar sallamalarını? Şu üç alanda, efendim: 1. Spor, 2. Dış politika ve uluslararası ilişkiler ve nihayet en sevdikleri 3. Ülkenin finans ve ekonomi yönetimi…
Bu kulübün üyeleri kendi aralarında üçe ayrılıyorlar.
1. Beyinlerindeki kıvrım sayısının azlığından mı, yoksa eblehliklerinin temelinde yatan cahillikten mi bilinmez, sosyoekonomik segmentasyona (A, B, C1-C2, D) alternatif olarak geliştirilmiş olan, yaşam stiline dayalı hedef kitle analizinde ‘taklitçiler’ ve/veya ‘takipçiler’ olarak anılan grubun asil üyeleri (bir de bunların yedekleri var)…
2. Omurilikten belli bir siyasi görüşün, bir takımın ya da bir akımın tasallutu altında düşünebilen, bu nedenle özgün ve bağımsız fikir geliştiremeyen; özeleştiri yapmayı ve hatayı kabullenmeyi bireysel zaaf olarak yaşayan, bu nedenle kendilerini hiçbir zaman geliştiremeyen kişiliklerden oluşan grup…
3. Rahmetli Ömer Lütfü Mete’nin değişiyle “zihni vaftizlenmiş”, kendini Alman’dan çok Alman, İngiliz’den çok İngiliz, ABD’liden çok ABD’li gibi gören, Batı’nın Türkiye’ye ve Türklere karşı geliştirdiği ‘oryantalist’ bakışı kendisine yakıştırmış, Türkiye’nin çıkarlarına ters her türlü Batılı tezi savunabilen, bu nedenle de istemeyerek ya da bilerek onların çıkarlarını da gözeten ruhen ve zihnen ‘ecnebilezmiş’ gayri millî aydın türü…
YBK üyelerine arada bir bakın. Bu gruplardan en az birine mensup olduklarını göreceksiniz…
Bunların yanılmaları bitmiyor işin tuhaf tarafı…

Devamı Z Raporu Aralık 2019 sayısında …

Dikkat çekenler...