Üretilen son petrol Araplara ait olacak

Çeşitli iddiaların aksine, hem artan dünya nüfusu, hem de büyüyen küresel ekonomi dolayısıyla petrol 21’inci yüzyıl boyunca ve belki de daha sonraki yüzyıllarda da küresel ekonomiye yön vermeye devam edecek.
Petrol olmazsa, ne küresel bir ekonomiden, ne de bildiğimiz ve sevdiğimiz şekliyle bir modern uygarlıktan bahsedilebilir. Petrol olmadan, dünya şu anda 7,9 milyardan 2050’de 9,7 milyara çıkması beklenen büyüyen bir nüfusu ve yine şu anda 91 trilyon dolardan 2050’de de 245 trilyon dolara çıkması beklenen küresel bir ekonomiyi nasıl besleyebilir? Durum böyle ise, o halde son petrol nerede üretilecek?
Kanaatimce, bu petrol Arap dünyası, Venezuela ve Rusya’da, en sonuncusu da büyük ihtimalle Irak’ta üretilecektir.
Ülkenin petrol potansiyelini araştıran uzmanlara göre Irak, kanıtlanmış ve yarı kanıtlanmış rezervler arasında 400 milyar varili aştığı tahmin edilen, dünyanın en büyük petrol rezervleri üzerinde bulunuyor. Üstelik varil başına 2 ila 3 dolar arasında olduğu tahmin edilen dünyadaki en ucuz üretim maliyetine sahip olan Irak’ın topraklarının yalnızca yüzde 70’i keşfedilmiş durumda.
İkincisi, muhtemelen şu anda 304 milyar varil olduğu tahmin edilen, dünyanın en büyük kanıtlanmış rezervlerine sahip olan Venezuela’da üretilecek. Zira tek başına Venezuela, Latin Amerika’nın kanıtlanmış petrol rezervlerinin yüzde 92’sini oluşturuyor.
Üçüncüsü ise Rusya’nın Arktik bölgesinde üretilecektir. Arktik bölgesinin dünyanın petrol rezervlerinin yüzde 13’ünü ve kullanılmamış gaz rezervlerinin dörtte birini kapsadığı tahmin ediliyor. Rusya’nın Arktik bölgesindeki kullanılmayan ve bitmez tükenmez rezervlerinin 125 milyar varil petrol ve 3004-3534 trilyon fit küp gaza denk düştüğü tahmin ediliyor. Bunlar Rusya’nın mevcut kanıtlanmış petrol ve gaz rezervlerine eklendiğinde, 1-2 yüzyıl kadar kullanılmaya devam ederek, 233 milyar varil petrol ve 4.324–4.854 fit küp gaza yükselecektir. Arktik bölgesi sayesinde Rusya, 21’inci yüzyıl boyunca dünyanın enerji süper gücü olmayı sürdürecektir.
Devamı Z Raporu Aralık 2021 sayısında…

Dikkat çekenler...