Ülkelerin borçlanma açmazı

Devletlerin borçlanma ihtiyaçları ve borç seviyeleri pandemi öncesi seviyelere kıyasla önemli ölçüde yüksek kalmaya devam etmektedir. KOVİD-19 salgınına verilen mali tepkiler, 2020 yılında OECD bölgesinde rekor düzeyde borç ihracına yol açmış ve brüt devlet borçlanma gereksinimleri 15,4 trilyon ABD dolarına ulaşmıştır. Borçlanma seviyeleri 2021’de ve 2022’de biraz azaldı. Ancak 2023’te yüzde 6 artarak 12,9 trilyon ABD dolarına yükseleceği tahmin ediliyor. Bu artış büyük ölçüde Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırı savaşından en çok etkilenen ülkelerle sınırlıdır. Benzer şekilde, OECD bölgesi için piyasadaki ek riskleri temsil eden net borçlanma ihtiyaçları, 2020’deki 7,4 trilyon ABD dolarından 2022’de 2,0 trilyon ABD dolarına düşerek pandemi dönemi zirvelerinden 2022’de düşmeye devam etmiştir. Ancak 2023’te hafif bir artışla 2,3 trilyon ABD dolarına yükseleceği tahmin edilmektedir. Sonuç olarak, OECD bölgesi merkezi hükümet menkul kıymet borçlarının 2023 yılında nominal artışını sürdürerek 2019 yılına kıyasla yüzde 30’un üzerinde bir artışla yaklaşık 52 trilyon ABD dolarına ulaşması beklenmektedir. Bu miktar GSYH’nin yüzdesi olarak 2020’deki yüzde 90’lık zirveden 2022 ve 2023’te yaklaşık yüzde 83’e düşmüştür, ancak toplam ödenmemiş borç hala salgın öncesi seviyelerin GSYH’nin yüzde 10 puan üzerindedir.

Devamı Z Raporu Haziran 2023 sayısında….

Dikkat çekenler...