Türkiye neden ilaç üretemiyor?

Bu sorunun en önemli cevabı Sağlık Bakanlığımızın konuya gereken önemi vermemesi. Daha da spesifik cevabı Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ve UDEM isimli kuruluşun yetersizliği ve Türk ilaç ve tıbbi cihaz üreten şirketleri baltalayıcı çalışmaları.
Şimdi konunun ayrıntılarına girelim. Öncelikle, tıbbi ürünler ve cihazlar sanayi sektörünün, iktisadi ve sosyal açısından son derece kritik olduğunu hatırlatalım. Bu sektör katma değer üretimi ve ekonomik büyüme açısından stratejik önemi en yüksek sektörler arasında yer alır. İlaç ve tıbbi cihaz sanayi, yüksek ücretli istihdam, teknolojik gelişim, ihracatın artırılması ve gereksiz ithalatın kısılması (yani “dış denge”) ve hatta bütçe dengelerinin tutturulması açısından hayatidir.
Yılda, iki trilyon dolar civarında (Türk ekonomisinin üç katı) hacme sahip olan dünya ilaç ve tıbbi cihaz sektörünün ekonomik açıdan ne kadar kritik olduğunu anlamanın bir yolu da dünyada ilaç ve tıbbi cihaz üretim ve ihracatının hangi ülkelerde yoğunlaştığına bakmaktır: az sayıdaki yüksek gelirli ülkeler. Bu sektörün hakimi Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, İngiltere, Fransa gibi ülke şirketleridir. Gayet tabii olarak bu “ileri” şirketler hem yerel pazarlarda hem de uluslararası ihracat piyasasında Türkiye ve benzeri ülkelerden rakipler istememektedir. Öte yandan, Türkiye’de bütçe dengeleri açısından da yerli ilaç ve tıbbi cihaz sanayi kritik öneme sahiptir. Zira, Türkiye bu ürünlerde büyük bir tüketime sahipken finansman büyük ölçüde devlet bütçesinden sağlanmaktadır. Tüketim, bütçe harcamaları ve ithalat giderek artmakta ve bütçe dengelerini de tehdit eder hale gelmiştir.
Devamı Z Raporu Haziran 2021 sayısında…

Dikkat çekenler...