Trilemma

Bu sayfada daha önceleri de işlediğim üzere, ulusal enerji stratejilerinin çok boyutlu dizayn edilmesi gerektiği malum. Nitekim vizyonerlik ve kapsayıcılık gereksinimleri, bunu şart kılıyor. İşte bu gerçekten hareketle, “enerjinin sürdürülebilirliği” meselesinin, son yıllarda “Energy Trilemma” (Enerji Üçlemi) kapsamında değerlendirildiğine şahit oluyoruz. Peki, nedir bu üçlemi oluşturan ögeler derseniz: Enerji arzı güvenliği, enerji eşitliği ve çevresel sürdürülebilirlik…
Birer cümleyle özet geçmek gerekirse; ilk maddenin, talebe sürdürülebilir bir şekilde cevap veren bir arz yönetiminden bahsettiği aşikâr. Öte yandan enerji eşitliği, daha ziyade işin kapsayıcı boyutuna eğilerek, nüfusun her anlamda eşit biçimde enerjiye ulaşımına işaret ediyor. Çevresel sürdürülebilirliğin ise adı tam üzerindeyken, bu noktada enerji verimliliği ile düşük karbon kapsamındaki arz-talep çözümlerine dikkat çekiliyor.
İşte World Energy Council (Dünya Enerji Konseyi) de, 2010 yılından bu yana World Energy Trilemma Index çerçevesinde, tüm bu boyutları bir endekste birleştirerek ülkelerin enerji sürdürülebilirliğini notlandırıyor. Endeksin 2016 versiyonu ise, geçtiğimiz ay yayınlandı. Buna göre; dünyanın en iyileri, her üç alan genelinde gösterdikleri başarıya istinaden, Danimarka, İsviçre ve İsveç oldu. Küçük bir derleme yaptığım tabloda da görüldüğü üzere, ilk 10’da yer alanların tümü yüksek gelirli ve Yeni Zelanda hariç hepsi Avrupalı ülkeler… Bu ise, bölgedeki işbirlikçi enerji politikasının bir anlam taşıdığına işaret ediyor.

Devamı Derin Ekonomi Kasım 2016 sayısında …

Dikkat çekenler...