Sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetim: Kovid-19 krizinde alınan dersler

Kovid-19 krizi ile birçok şirketin üretim ve hizmet süreci kesintiye uğradı. Finansmana erişim sınırlandı. Şirket değerlerinde tarihi kayıplar yaşandı. Üretimin yavaşladığı, satışların düştüğü bir dönemde şirketlerin bilançolarında kalıcı hasarlar oluştu. Böyle bir dönemde kırılganlıklara karşı esnekliği yüksek olan şirketlerin ortak özelliğinin iyi kurumsal yönetim olduğu görüldü.

Kurumsal yönetim, şirketlerin iyi yönetimi ve kontrolü için yapı ve süreçleri ifade eder. İyi kurumsal yönetim, şirketlerin daha verimli çalışmasına, sermayeye erişimi iyileştirmesine, riski azaltmasına ve yanlış yönetime karşı korunmasına yardımcı olur. Şirketleri yatırımcılara karşı daha hesap verebilir ve şeffaf hale getirir ve onlara paydaşların endişelerine yanıt vermeleri için araçlar sağlar. Bu alanda yapılmış olan birçok akademik çalışma kurumsal yönetimin şirketlere yarattığı değeri kanıtlıyor. İyileştirilmiş kurumsal yönetim uygulamaları, firma hisse fiyatlarını artırıyor. Dolayısıyla, daha iyi yönetilen firmalar daha düşük bir sermaye maliyetinden yararlanıyor. İyi yönetilen şirketler kriz dönemlerinde hisse fiyatları daha az dalgalanıyor. Kurumsal yönetim sadece şirketlerin değil ülkelerin büyümesinde de büyük önem oynuyor. Ülkelerin kurumsal yönetim kalitesindeki iyileştirmeler, daha yüksek GSYİH büyümesi ve üretkenlik artışı sağlıyor.

Devamı Z Raporu Mart 2022 sayısında…

Dikkat çekenler...