Stiglitz’e göre salgın ekonomisinin gerekleri

Dünya Ekonomik Forumu’nda yayımlanan makalesine göre Nobel ödüllü iktisatçı Joseph Stiglitz iki ana başlığa değinmektedir. Bunlardan ilki aşı bulunana kadar ekonomik iyileşme sağlanamayacağı için acil sağlık durumunun ele alınmasının politika yapıcılar için en önemli öncelik olması gereğidir. İkinci başlığında ise ekonomik ve sosyal gerekleri ele almaktadır. Bunlar; en muhtaçları korumak, gereksiz iflasları önlemek için likidite sağlamak ve zaman geldiğinde hızlı bir yeniden başlatma sağlamak için işçiler ile firmaları arasındaki bağlantıları sürdürmek ve bunun için gerekli politikaları şimdiden planlamak gereğidir.

İlk başlık ve aşı ne alemde?

Sanırım Stiglitz ABD’nin birçok eyaletindeki sağlık sisteminin durumunun ne kadar vahim olduğuna şahit olsa gerek acil sağlık müdahalesindeki yetkinliğe atıfta bulunmuş. Zira Florida’da gibi birçok yerde sağlık hizmeti çökmüş vaziyettedir. Bu çöküşün de toplumsal mekanizmaları etkileyecek unsurlar içermesi elbette kaçınılmaz olacaktır.

ABD’de ki ayaklanmaların artmasında bir kısım da ulus devletlerine olan güvenin sarsılmasının etkisi yok mudur? Sosyolojik süreçler mutlaka ekonomik sonuçlar doğurur. The Guardian’da yayımlanan Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre; Covid19 için toplam aşı denemesi sayısı 173 iken bunların 140’ı klinik test öncesinde, 19’u faz 1’de, 11’i faz 2’de, 3’ü ise faz 3’de olmak üzere ilerlemeye devam etmektedir. Aşının tam işlev görüp göremeyeceği ve ne zaman seri üretime uygun hale geleceği halen belirsizliğini korumaktadır.

Devamı Z Raporu Ağustos 2020 sayısında …

Dikkat çekenler...