Şeriat uyumlu portföyler daha mı iyi?

İslami yatırım fonları ve diğer Şeriat hükümlerine uyan yatırımcılar sadece Şeriat hükümlerine uyumlu enstrümanlara yatırım yapabiliyorlar. Dolayısıyla geleneksel fon yöneticileri yatırımlarını hisselere, tahvillere ve nakit veya para piyasası enstrümanlarına dağıtabilirken, İslami yatırım fonları sadece Şeriat uyumlu hisseler, Sukuk ve İslami bankalar arası para piyasası (IIMM) enstrümanlarıyla sınırlı kalıyor. İslami para piyasası enstrümanlarının olmadığı yerlerde İslami bankalar mevduatları nakitte tutuyor. Tüm yatırımcıların ve fon yöneticilerinin özellikle merak ettiği ise Şeriat uyumlu veya İslami hisse portföylerinin geleneksel olanlara göre performansı…
Birçok akademik çalışmayla birlikte oluşmaya başlayan genel fikir birliği Şeriat uyumlu portföylerinin geleneksel varlık portföylere göre daha düşük risk taşıdığı. Yani İslami portföyler daha düşük portföy beta değeri taşıma eğiliminde. Beta bir portföyün taşıdığı sistematik riski ölçene değerdir. Bunun bazı sonuçları var. En belirgini de daha düşük risk taşıyan portföylerin mecburen daha düşük dönüşler veriyor olması. Öte yandan portföyleri değerlendirirken sadece gelirleri değil hem riskleri hem gelirleri değerlendirmek gerekir. Örneğin bir portföyün yüzde 30 daha düşük riski var fakat sadece yüzde 10 daha düşük gelir getiriyor. O zaman risk-dönüş açısından bakıldığında kesinlikle daha iyi olan portföydür.
Düşük beta değerinin ikinci bir sonucu ise düşük betalı portföylerin korumacı fıtratı. Düşük betalı portföyler yükseliş dönemlerinde ortalamanın altında performans gösterir, fakat düşüş dönemlerinde ortalamanın üzerinde dönüş getirir. Beta değerinin bir hisse veya portföyün getirileri ve genel piyasa getirileri arasındaki korelasyon olması, düşük betalı bir portföyün boğa piyasasında pazardan daha az yükseleceği fakat gerileme dönemlerinde ise piyasaya göre daha az düşüş yaşayacağı anlamına gelir. Yani İslami portföyleri geleneksel portföylerle karşılaştırırken, karşılaştırılan dönemin zamanlaması da önemlidir

Devamı Derin Ekonomi Dergisi Temmuz 2017 sayısında….

Dikkat çekenler...