Seçim vaatlerinde ‘ekonomik’ çelişkiler

Bilindiği üzere AK Parti’nin ekonomi politik alanındaki vizyonu çok nettir. Herhangi bir şüpheye mahal bırakmayacak ideolojik yapı söz konusudur. Bu yapının ve Türkiye’nin ‘gelecek tasarımı’ ile ilgili ‘vaatler’in güvencesi de AK Parti hükûmetlerinin 21 yıllık icraatlarında saklıdır.

Millet İttifakı ve destekçilerinin bu alandaki birbirleriyle tamamen çelişen görüşlerini arkadaşlarımız araştırmışlar… Bakın liberal ekonomi, serbest piyasa ekonomisi, kamuözel sektör iş birliği gibi konularda marifet aktörleri birbirleriyle taban tabana zıt, hangi görüşleri dile getirmişler…

Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metni: “2018 sonrasında yeniden gündeme gelen aşırı yoksulluğu sıfırlayacağız… Verimlilik, yüksek katma değer ve rekabetçiliğe dayalı sektörel politikalarımızla üretim yapısını ithalata bağımlı olmaktan kurtaracak ve ekonomimizi sürdürülebilir bir dış denge yapısına kavuşturacağız… Uluslararası döviz rezervlerini güçlendireceğiz… Türkiye Varlık Fonu’nu kapatacağız.” Kemal Kılıçdaroğlu: “Ben neoliberalizme karşıyım. Bırakın halkı sömüren sömürsün piyasa kendi dengesini bulur söylemine karşıyım. Türkiye’de toplumun belleğine yerleştirilen bu anlayış köleleştirmeye dönüştü. İnsanların geçim kaynaklarını korumak için devletin müdahil olması gerektiğine inanıyorum.” (21 Mayıs 2022, Maltepe Mitingi) “Kamu İhale Kanunu’nu değiştireceğiz… Özelleştirme Kurumları’nı kapatacağız; kamulaştıracağız… Düyun-u Umumiye’yi çağrıştıran Borçlar Genel Müdürlüğü’nü kapatacağız… Ulusal Vergi Konseyi kuracağız… Vergiyi en çok asgari ücretliler ödüyor. Bu ayıptan da Türkiye’yi kurtaracağız. Asıl vergiyi ödemesi gerekenler faiz baronları.” (16 Mart 2021, Grup Toplantısı) “Temiz paranın girdiği sokaktan, kirli para hemen kaçar. Ben bu parayı bulup getireceğim. Bunun için Londra’dayım.” (2 Kasım 2022, Twitter) “İktidarımızın ilk 3 yılında, en az 100 milyar dolar doğrudan yatırım gelecek… Ayrıca yeri-yurdu, kaynağı belli, temiz ve sürdürülebilir fonlardan en az 150 milyar dolar yatırım getireceğiz.” (3 Aralık 2022, İkinci Yüzyıla Çağrı Programı)

Devamı Z Raporu Nisan 2023 sayısında…

Dikkat çekenler...