Ofise dönüşün ilk adımı…

Gençler için ‘okula dönüş’ dönemi olan sonbahar, iş yaşamındaki profesyonellerde de ‘dönüş’ duygusunu uyandırıyor… Dönüş, içinde bir tazelik ve yeni başlangıçlar hissini de barındırır… O nedenle eğilimlere bakmak için en doğru dönemdeyiz… Gazetedeki e-posta adresimize tam da aradığımız gibi iki araştırma ulaştı…

İlkinden başlayalım…

Risk, emeklilik ve sağlık konularında profesyonel hizmetler sunan Aon, “Wellbeing Uygulamaları, Yan Hak Trendleri ve Ofise Dönüş Anketi”nin sonuçlarını açıklamış. Araştırmaya, finanstan sağlık hizmetlerine, imalat sanayiden tüketim ürünlerine kadar 16’dan fazla sektörden, yüzde 20’si lokal, yüzde 80’i küresel 94 şirket katılmış.

Buna göre; Kovid-19 sonrasında ‘ofise dönüş’ planlarını tamamlayan şirketlerin yüzde 83’ü çalışma düzenlerinde değişiklik yaptıklarını belirtmiş. ‘Tamamen evden çalışmayı’ benimseyen şirketlerin oranı ise yalnızca yüzde 3 ile sınırlı kalmış. Yüzde 46’sı, ofis dışındayken aynı ilden çalışmayı şart koşmuş. Katılımcı şirketler, önümüzdeki dönemde şu üç maddenin performansları üzerinde etkili olacağını belirtmişler: Yeteneği çekmek ve tutmak (yüzde 71), çalışanların sağlıklı bir iş/yaşam dengesi kurabilmesi (yüzde 50), değişen demografik yapı ve değişen çalışan beklentileri (yüzde 48)…

Şirketler, çalışanlarını desteklemeleri gerektiğini düşünseler de tam kapsamlı bir ‘wellbeing’ programı hazırlayarak aksiyona geçenlerin oranı yüzde 5… Katılımcı firmaların yüzde 36’sı ‘dar kapsamlı ve sınırlı’ programlar sunuyorlarmış. Kısa ve orta vadede program sunmayı planlayanların oranı ise yüzde 23 imiş.

Burada bir parantez açmakta yarar var… ‘Wellbeing’, Türkçeye ‘iyilik hâli’ olarak çevrilebiliyor… Kavram henüz kültürümüze tam olarak yerleşmediği için anlamak güç gelebilir. Dünya Sağlık Örgütü’nün bu kavramı ‘sağlık’ tanımını yaparken nasıl kullandığına bakarak anlamına vâkıf olmak mümkün: “Sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hâlidir.” Bu tanıma ekonomik iyilik hâlini eklemek de iyi bir fikir olabilir…

Devamı Z Raporu Dergisi Ekim 2022 sayısında…

Dikkat çekenler...