OECD bölgesinde işgücü piyasasında riskler derinleşiyor

OECD ekonomilerinde işgücü piyasaları Kovid-19 pandemisinden güçlü bir şekilde geri dönmüştü. Ancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası tablo yeniden değişti. Son istatistikler, OECD işsizlik oranının Şubat 2020 seviyesinin ortalama olarak 0,4 puan altında olduğunu gösteriyor. Nisan 2020’deki krizin başlangıcından bu yana, OECD ülkelerinde, 66 milyon kişiye iş yarattı. Ancak bu toplu rakamlar, ülkeler ve gruplar arasındaki önemli farklılıkları gizlemektedir.

Bazı ülkelerde işgücüne katılım ve istihdam oranları hala kriz öncesi seviyelerin altındadır. Ayrıca, istihdam yüksek ücretli hizmet sektörlerinde daha güçlü bir şekilde büyürken, birçok düşük ücretli, temasın yoğun olduğu sektörlerde salgın öncesi seviyelerin altında kalıyor. Ayrıca OECD genelinde, şirketler benzeri görülmemiş işgücü arz eksikliği ile karşı karşıya. Örneğin, Avrupa Birliği’nde hem imalat hem de hizmet sektöründeki on firmadan neredeyse üçü, 2022’nin ikinci çeyreğinde işgücü eksikliği nedeniyle üretimi kıstığını açıkladı. Daha da ilginç olanı, Amerika Birleşik Devletleri’nde Temmuz 2022’de işverenlerin 11 milyondan fazla iş ilanına karşılık 6 milyon sadece çalışabilir durumda. Öte yandan ücretler kısmı başka bir sorun. Sıkı işgücü piyasası koşulları, bazı ülkelerde ücret baskılarına neden olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’ta nominal ücretlerin yıllık büyümesi 2022’nin ilk çeyreğinde neredeyse yüzde 5 ve Kanada’da yaklaşık yüzde 3 idi.

Euro bölgesinde ücretler 2022’nin ilk çeyreğinde, 2021’in aynı çeyreğine göre yüzde 3 arttı. Ücretler atıyor ancak yükselen enflasyon ile net ücretler aşınmaya devam ediyor. Başka bir ifadeyle nominal ücretler, enflasyondan daha az büyüyor ve büyümeye devam etmesi bekleniyor. Enflasyon, tedarik zinciri aksamalarının bir sonucu olarak 2021’in sonunda önemli ölçüde arttı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, güçlü enflasyonist baskılar ekliyor. Sürekli istihdam artışına ve yaygın işgücü yetersizliğine rağmen, reel hane halkı harcanabilir geliri 2021’in son çeyreğinde zaten düşüyordu. Birçok ülkede ücret artışının enflasyona ayak uyduramaması nedeniyle düşüş 2022’de devam ediyor.

Devamı Z Raporu Dergisi Ekim 2022 sayısında…

Dikkat çekenler...