Mesleğe yeniden dönüşü baltalamayalım

Türkiye genç nüfus yapısıyla dikkat çeken bir ülke. Yıllardır haklı olarak bunun gururunu yaşar ve sunduğu avantajlardan yararlanmaya çalışırız. Genç ve kalifiye iş gücü yolunda anlamlı adımlar atıldı. Her ile üniversiteden tutun da tersine beyin göçüne varıncaya kadar önemli yatırımlar yapıldı. Meslek beceri kursları ve iş başı eğitimleri de veriliyor ancak geldiğimiz noktada “meslek lisesi memleket meselesi” olmaya devam ediyor.

28 Şubat darbesinden en büyük zararı gören meslek liselerinin kapatılmasının faturasını ödüyor Türkiye. Bundan 27 yıl önce 28 Şubat cuntacılarının İmam Hatip okullarının orta kısmını kapatmak için mesleki eğitime vurduğu darbenin tahribatı hâlâ onarılmış değil. Aradan çeyrek asrı aşkın bir süre geçtiği halde 85 milyon nüfuslu Türkiye kalifiye eleman sıkıntısı çekiyor. Sunulan onca imkâna ve pozitif ayrımcılığa rağmen bu konudaki karnemiz pek parlak değil. Belini bir türlü doğrultamayan sektörler var. Özellikle CNC operatörlüğü, kaynakçı, tornacı, kalıpçı, demirci gibi mesleklerde adeta bir eleman kıtlığı yaşanıyor. Yapılan araştırmalar ve açıklanan raporlar; bazı iş kollarında personel sıkıntısının uzunca bir süre devam edeceğini gösteriyor.

Devamı Z Raporu mart 2024 sayısında…

Dikkat çekenler...