Likidite yönetimi, İslami bankacılık ve piyasanın ihtiyaçları

Geçenlerde IMF’nin yaptığı Körfez’deki İslami ve konvansiyonel bankaları karşılaştırdığı çalışması hayli enteresan gözlemler içeriyor. Burada iki temel noktaya vurgu yapmak gerekiyor. İlki İslami bankalar bilançolarında geleneksel bankalara oranla daha fazla likidite (likit varlık) barındırması. İkincisi, çalışmanın incelediği son 6 yıl zarfında İslami bankalar hem aktif karlılık (ROA) hem de özkaynak karlılığı (ROE) açısından yapılan değerlendirmede geleneksel bankalara oranla daha az karlı olması. Likit varlıklar, müşterilere finansman olarak kullanılmadığı takdirde bankalara hiçbir şey kazanmıyor. Hem potansiyel gelirler elden kaçmış oluyor, hem de bankaya para yatıran ve o fonları yaratan mevduat sahipleri de getiri beklentisi içinde. Aslında düşük ROA ve ROE oranları, Körfez İslami bankalarının çok fazla likidite taşıyor olmalarının doğrudan sonucu.

Devamı Derin Ekonomi Dergisi Şubat sayısında…

 

Dikkat çekenler...