ŞEHİRLERİ BEKLEYEN TEHLİKE SUSUZLUK

Dünyada çok daha fazla şehir susuzluk tehdidi altında ve şehir yönetimleri barajlara milyonlarca plastik top dökmekten, su tankerleri satın almaya kadar onlarca yöntem ile bu tehdidin önüne geçmeye çalışıyor

Kadriye N. Tunçsiper 

ea

İlk defa 2008’de dünyada şehirlerde yaşayan nüfusun kırsal alanlarda yaşayan nüfusu geçtiği duyuruldu. Bu haber kentleşme tarihi için bir dönüm noktası oldu. Ardından Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu 2030 yılında, 5 milyar insanın şehirde yaşayacağı öngörüsünü açıkladı. Kısacası şehirler artık çok daha kalabalık ve bu eğilim devam edecek görünüyor. Bunun ortaya çıkaracağı sorunlardan biri de kuşkusuz “susuzluk”.
Halen dünyada 2 milyarın üzerinde insanın temiz suya erişimi yok. Şehirlerin nüfusu arttıkça, yerleşim bölgelerinde yaşayan ve bir boru hattı ile su kaynağına bağlı olmayan insanların sayısı artıyor. Dolayısıyla geçmişte kırsal bölgelerin sorunu olarak düşünülen susuzluk artık şehirleri de tehdit eder hale geldi. Birleşmiş Milletler geçtiğimiz yıllarda, dünyanın tatlı su kaynaklarını yok eden faktörlerin kesinlikle meteorolojik olmadığını, büyük ölçüde insan faaliyetinin sonucu olduğunu açıkladı. Dolayısıyla şehirleri etkileyen susuzluğun kaynağı aslında yine “insan”.

Devamı Derin Ekonomi Dergisi Temmuz 2017 sayısında….

Dikkat çekenler...