Küresel yoksulluğun azaltılmasında bilim insanlarının rolü

Bu yıl Nobel ekonomi ödülü 20 yılı aşkın bir süredir yoksulluğun azaltılması üzerine çalışan üç ABD’li bilim insanına verildi. Bilim insanlarının ikisi karı koca (Esther Duflo ve Abhijit Banerjee) aynı üniversiteden (MIT) ve uzun süredir ortak akademik çalışmalar yapıyorlar. Diğeri de Michael Kremer yine bir ABD Üniversitesi’nde (Harvard) görev yapıyor.

Üç Nobel ekonomisini alan bilim adamlarının çalışmaları özellikle deney temelli yaklaşımlarıyla Kalkınma ekonomisi alanında yeni bir perspektif, dönüşüm, bakış açısı getirmişlerdir. Ödülün birkaç boyutunu ele alıp ülkemiz bilim dünyası açısından da bazı çıkarımlar yapmaya çalışacağım.

İsveç Bilimler Akademisi kazananların “küresel yoksullukla mücadele etmenin en iyi yolları hakkında güvenli cevaplar elde etmek için yeni bir yaklaşım getirdiklerini” söyleyerek ödülün gerekçesini açıklamışlardır. Özellikle eğitim ve sağlıkla ilgili geliştirilen programlar çocukların yaşam düzeylerinin iyileştirilmesinde çok önemli katkı sağlamıştır. Örneğin Hindistan’da 5 milyonun üzerindeki çocuğun, önerilen eğitim programlarının uygulanmasıyla, daha nitelikli eğitim almaları sağlanmıştır. Hindistan ve Afrika’da 60 milyondan fazla çocuk üçlünün çalışmalarından  faydalanmıştır. Yine geliştirilen programlarla aşı yapılmasında ciddi artışlar gerçekleştirilmiştir. “Fakirlere etkili yardım yapmanın yolu onları etkileyecek yardım yönteminin doğru tespit edilmesinden geçmektedir” düşüncesiyle çalışmalarına devam etmişlerdir.

Devamı Z Raporu Kasım 2019 sayısında …

Dikkat çekenler...