Küresel darbe

İnsanlığı kurtarmak için son savaş başladı. “Gezegeni Kurtar” (Save the Planet) ideolojisi, “siyasi olarak doğru olma” filtresi, “kültürlerin ortadan kaldırılması” furyası, “Dördüncü Sanayi Devrimi” anlatısı ve diğer pek çok tıbbi ve sosyo-politik araç kılığına girmiş olan kapitalizm, insanların iradesine gem vurmak için virüs korkusunu kullanarak tam bir kontrol sistemi kuruyor. Saldırılan son kimlik olan insanlık, insanları teknolojik köleliğe indirgeyecek trans-hümanizm projesinden dolayı tehlike altında.

Covid-19 ile hiç alakası olmayan HealthPass uygulaması, daha ziyade uzaktan kumanda edilen insan hayatıyla ilgili, kendini kötülüğe adamış küçük bir finans eliti çevresinin insanlığa hükmetmesine izin vermesi yönünde atılan önemli bir adımdır. Etkin azınlıklar Avustralya, ABD ve 9 Ekim’den itibaren İtalya’nın Roma ve diğer şehirlerinde güçlü isyan işaretleri ile tepki vermeye başladı. Ben de İtalya’nın başkentindeki gösterilere katılan ve çalışanlar için mecburi hale getirilen Yeşil Geçiş (Green Pass) gibi hükümet kısıtlamalarından olumsuz etkilenen, göz yaşartıcı gaz ve polis müdahalesine maruz kalan aileler, gençler ve işçiler arasındaydım. Göstericilerin yüzde 90’ının hiçbir şekilde şiddet eylemini görmemiş olsam da, güvenlik güçlerinin “provokatör” eylemleri gibi eski moda stratejilere şahit oldum.

Bu, devletin hakların daha fazla kısıtlanmasını haklı göstermek için 70’lerin “gerilim stratejisini” yeniden gündeme getirmesinin bir yolu olduğu gibi, aynı zamanda medyanın sürekli devam eden yalanları sayesinde gittikçe artan bir öfke, hoşnutsuzluk ve hükümetler tarafından aldatılmış olma bilincini yayıyor. Bireylerdeki “sağduyu” eksikliği de, Tanrı’ya, dine ve Büyük Sıfırlama’nın ve onun benimsediği ideolojinin temsil ettiği insanlığa yönelik söz konusu saldırıyı büyük ölçüde mümkün kılıyor.

Devamı Z Raporu Kasım 2021 sayısında…

Dikkat çekenler...