Kripto varlıklar

Geçtiğimiz Nisan ayında resmî gazete de kripto varlıklara ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından dikkat çekici bir yönetmelik yayınlandı. Yönetmeliğe göre, kripto varlıklar ödemelerde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılamayacak ve kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.

Yönetmeliğe göre kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade ediyor. Yönetmeliğe göre, kripto varlıkların, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların kullanılamayacak. Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyecek, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamayacak. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecek.

Peki bu ne anlamaya geliyor? Ne kadar iyimser bakış açıcısıyla da baksak kripto paralara ilişkin bir yasal altyapı yok. Dolayısıyla risk çok fazla. Muhasebesi nasıl tutulur?

Devamı Z Raporu Nisan 2021 sayısında…

Dikkat çekenler...