Kredi Garanti Fonu performans karnesi

Kredi Garanti Fonu (KGF), 1991 yılında KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için anonim şirket olarak kurulmuştur. En önemli gelir kaynağı verdiği garantiler karşılığı aldığı komisyonlar olan KGF’nin mevcut sermayesi 318,2 milyon TL, kayıtlı sermaye tavanı 500 milyon TL’dir. KGF, 2017 yılındaki ekonomik faaliyetlerin canlanmasına ve ekonomide çarkların dönmesine önemli katkı sağlamıştır. Hazine kefaleti ile kullandırılan KGF kredilerinin bankaların karşılık ve sermaye yeterliliklerine olumlu etkisi olmuştur. Bu çerçevede, söz konusu kredilerin, sermaye yeterliliğinde daha düşük risk ağırlığında bulunması sektörün toplam sermaye yeterliliği rasyosunu yaklaşık 66 baz puan olumlu etkilerken, birinci grup teminata sahip olmaları nedeniyle daha düşük karşılık hesaplanmasına da imkân vermiştir.
Bugüne kadar iki tanesi Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen toplam 250 milyar TL’lik kefaletin 200 milyar TL ve 50 milyar TL’lik bölümleri, bir tanesi de kredi geri ödemelerinden 35 milyar TL olmak üzere üç ayrı paket (havuz) şeklinde KGF kredileri kullandırılmıştır. Mart 2018 dönemi itibarıyla 172,8 milyar TL ile toplam nakdi kredilerin yüzde 8’ine ulaşmıştır. Diğer taraftan, sektördeki toplam kredilerin yüzde 26,7’si KGF kredisi olan müşteriler tarafından kullanılmıştır. İkinci paket kapsamında, KGF’nin daha seçici davranılarak imalat sektörüne yatırım amaçlı ve ihracatçı firmalara verilmesi olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Mart 2018 itibarıyla, KGF kapsamındaki nakdi kredilerin yüzde 33,5’i toptan ve perakende ticaret sektörüne, yüzde 33,4’ü imalat sanayine ve yüzde 12,4’ü ise inşaat sektörüne kullandırılmıştır. Nakdi KGF kredileri içerisindeki en büyük pay yüzde 32,5 ile İstanbul’a ait iken, yüzde 1’in altında paya sahip 61 ilin payı yüzde 17,4 seviyesindedir. İstanbul’dan sonra sırasıyla Ankara (yüzde 9,2), İzmir (yüzde 6,8), Antalya (yüzde 4,6) ve Bursa (yüzde 3,9) gibi büyükşehirler gelmektedir.
KGF kredisi kullanan müşterilerin Mart 2018 itibarıyla yüzde 86,5’i ilave kredi kullandırılmak suretiyle KGF imkânından yararlandırılan bankaların mevcut müşterileridir. Müşterilerin yüzde 2,3’ü yenileme/refinansman, %2,3’ü ise yeniden yapılandırma şeklinde mevcut ancak ödemede sorun yaşayan müşterilerdir. KGF kredilerinin %8,9’unu ise yeni müşteriler oluşturmaktadır. Bu kapsamda, KGF imkanı yeni müşteriler kazandırmak suretiyle bankacılık sistemine önemli katkı sağlamıştır.

Devamı Derin Ekonomi Temmuz 2018 sayısında …

Dikkat çekenler...