Kovid-19 krizi sonrası kurumsal yönetimin geleceği

Kovid-19 sonrası dünyada toparlanma için sermaye piyasaları ve kurumsal finansman kritik olacak. Toparlanmayı desteklemek için iyi işleyen sermaye piyasalarına ve kurumsal yönetim çerçevesine sahip olmak son derece önemli. Finansal olmayan sektörlerin artan kaldıraç ve aşırı risk alma ve kriz zamanlarında kurulların görev ve sorumluluklarının önemine dikkat çekiyor. Kurumsal tahvil piyasasındaki yapısal sorunları ve toparlanmayı desteklemek, dayanıklılık sağlamak için iflas çerçevelerine sahip olma ihtiyacını tanımlar. Bu temel bulgular, şirketler kesiminin toparlanmasını ve uzun vadeli dayanıklılığı destekleyecek politikaların yönünü, önceliklerin, temel ilkelerini belirlemektedir.

Kovid-19 krizinin yalnızca olumsuz sosyal ve ekonomik etkileri olmadı. Daha da önemlisi, kriz şirketler ve sermaye piyasalarında yapısal değişiklikler için baskı yapıyor. Bazı işletmeler geçici bir gerilemenin ardından toparlanırken, diğerleri aşamalı olarak devre dışı kalacak. Yine de diğer işletmeler ve sektörler yenilik ve büyüme için yeni fırsatlar bulacaktır. Bu yapısal değişimin gelecekteki yörüngesini tahmin etmek zor. Ancak kesin olarak bilinen şey, uyum sürecini destekleyen politikaların, sürdürülebilir kısa vadeli toparlanma ve uzun vadeli dayanıklılık için gerekli olduğudur. İyileşmeye giden yolda, yatırım için önemli mali kaynakların sağlanmasını gerekmektedir. İyileşmeyi ve dönüşümü destekleyen başarılı politikalar, yetersiz sermayeli ve düşük performans gösteren firmaların payının artması yönünde bir risk var. Bu varsayımsal bir senaryo değil. 2008 finans krizi sonrasında takipteki kredilerin oranı ve ayakta kalamayan firmaların payı birkaç yıl boyunca istikrarlı bir şekilde artarak kurumsal yatırımları ve büyümeyi aşağıya çekmişti.

Kovid-19 krizi, birçok şirketin yıllık hissedar toplantılarının düzenlenmesi ve finansal tabloların açıklanması gibi bazı yasal ve düzenleyici gereklilikleri karşılamasını zorlaştırdı. Bu kısıtlamalar altında, dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, belirli temel kurumsal yönetişim gerekliliklerini ayarlamak için adımlar attılar. Bu önlemlerin birçoğu, doğası gereği geçici olarak kabul edildi ve krizin ani etkisini azaltmak amacıyla uygulamaya kondu. Ancak bu geçici önlemlerin bazıları, şirketlerin nasıl yönetildiği, sermaye yapıları, mülkiyet yapıları ve hissedarları ve paydaşlarıyla ilişkilerini nasıl yönettikleri üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olabilir.

Devamı Z Raporu Şubat 2022 sayısında…

Dikkat çekenler...