İsrail Devleti teröristler tarafından mı kuruldu?

Evet, İsrail Devleti temelde üç terörist örgüt tarafından kuruldu: Hagana (Savunma), Irgun (Milli Askeri Teşkilat) ve Lehi/Stern Gang (Stern Çetesi / İsrail Özgürlük Savaşçıları).

Bir din devleti olarak kurulan İsrail bugün Ortadoğu’daki siyasi huzursuzluk ve ekonomik az gelişmişliğin temel sebeplerinin başında geliyor. Yahudi dininde sadece Yahudiler ‘insan’ sayıldıkları için, 1947’den bu yana Filistin topraklarının asıl sahibi olan Filistinli Arapların büyük kısmı Filistin’i terk ettiler. Kalanlar ise bugünkü İsrail sınırları içinde çok küçük alanlarda (konsantrasyon kampları) temel hak ve özgürlüklerden ve en temel kamu hizmetlerinden mahrum olarak yaşıyor ve sık sık katliamlara maruz kalıyorlar.

Jean Louis Peeky, Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri Bahriye Üniversitesi’nde (Naval Post Graduate Academy) yüksek lisans tezinde (1977) şöyle yazıyor: “Yahudiler, Filistin’de bir devlet kurmak adına Britanya ve onun Arap ‘müşteri’ devletlerine karşı savaştılar. Yahudi terörünün önemi ve felsefesi terör örgütü Irgun’un lideri Menahem Begin’in İsrail Başbakanı olmasıyla daha da etkili hale geldi.”

Peeky’nin ‘Yahudi-Siyonist Terörü ve İsrail’in Kuruluşu’ başlıklı yüksek lisans tezinde İsrail devletini kuran dört terörist organizasyon ve İsrail’in kurucu babaları da ayrıntısıyla incelenmiş. Bunları bu ve diğer kaynaklardan aşağıda kısaca aktaralım. Hagana isimli terörist örgüt 1920 yılında kuruldu. Görünürdeki amaçları kendisinden önce kurulan Haşomer Teşkilatı gibi Avrupa ve Amerika’dan Filistin’e iltica ederek yerleşen Yahudileri korumaktı. Örgüt İngiliz sömürge idaresi tarafından resmi olarak tanınmasa da ‘hoş görülüyordu.’

Hagana’ya kayıtlı terörist sayısı hızla ilerleyerek 1936 yılında 10 binlere ulaştı. Bu aşamada Hagana teröristleri İngiliz askerleri tarafından gayri resmi olarak eğitiliyordu. Daha sonra sayıları 50 bine kadar yükseldi. Hagana, Haim Weitzman başkanlığındaki Dünya Siyonist Teşkilatı ve David Ben Gurion başkanlığındaki Yahudi Ajansına bağlı çalışıyordu. Bu iki örgüt, İsrail devletinin ‘adım-adım ve mülteci-mülteci’ inşa edilmesi gerektiğine inanıyorlardı. Bu yüzden Avrupa’daki Yahudilerin Filistin’e göç ettirilmesi ve bunlara Filistin’de yer bulunması gerekiyordu.

İleride İsrail’in kurucusu ve ilk başbakanı olacak olan David Ben Gurion Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu’na hoş görünmek amacıyla, yardım etme bahanesiyle 40 kişilik bir Yahudi müfrezesi oluşturmuştu. Ancak bu durum Osmanlı idaresi tarafından kabul görmedi. Polonya’dan İstanbul’a gelen Ben Gurion, İstanbul Üniversitesi’nde okuyabilmek için Türkçe öğrenmeye çalışmış ve sahte belgelerle arkadaşı Ben Zvi ile birlikte üniversiteye kayıt yaptırmaya çalışmıştı. Daha sonra Osmanlı İmparatorluğuna karşı İngilizler tarafından oluşturulan bir Yahudi birliğine katıldı ve bu birlikte Osmanlı’ya karşı savaştı. Ancak daha sonra, yaptıkları sebebiyle İngiliz amirleri tarafından rütbeleri söküldü.

Devamı Z Raporu Kasım 2023 sayısında…

Dikkat çekenler...