İslami finans düzenleyici çerçevesinin borç önyargısından kurtulması gerekiyor

Herhangi bir İslami finans öğrencisine, İslami finansı geleneksel finanstan ayıran şeyin ne olduğunu sorduğunuzda alacağınız cevap borç finansmandan ziyade risk paylaşım finansmanına dayanması olacaktır. İslam faize dayalı borç finansmanını hoş görmediği gibi; dünyadaki diğer bazı dinler gibi, paranın sadece bir değişim aracı olması gerektiği ve kullanımından bir getiri elde edilmemesi gerektiği için faizin her türlüsünü de yasaklamıştır. İkinci ve belki de daha önemli bir neden, borç sözleşmelerinin doğası gereği adil olmamasıdır. Alacaklının elde edeceği getiriler borçlunun ticari verilerinden ayrı ve bağımsızdır. Finanse edilen işletme zarara uğrasa bile finansör sabit bir getiri elde ettiğinden, borç işlemi tüm ticari risklerin borçluya devredilmesini gerektirir. Oysa İslam kati surette işlem yapan taraflar arasında bir hak ve yükümlülük “dengesi” olmasını gerektirir.
Bunlara rağmen, Arapça etiketlerin ötesinde, İslami bankacılığı geleneksel bankacılıktan ayıran neredeyse hiçbir şey yoktur. Finansmanın çoğunluğu borç bazlı sözleşmelere dayanmakta olup, mudaraba ve muşaraka gibi risk paylaşım sözleşmeleri nadiren kullanılmaktadır. Bu nedenle, kuruluşunun üzerinden yıllar geçmiş olsa da, İslami bankalar geleneksel bankalarla aynı sonuçları üretmiş ve aynı sorunlarla karşı karşıya kalmıştır.

Bu sorunun çeşitli nedenleri var. Evvela, borca dayalı bir finansman profili, borca olumsuz bakan Makasıdü’ş Şeria (dinî hükümlerin gayeleri) ile uyumlu değildir. İkincisi, bir başka borç tedarikçisi olarak İslami bankacılık, topluma çok az katma değer sağlarken, hisse senedi benzeri risk paylaşım sözleşmeleri borca uygulanabilir bir alternatif sunarak, dünyaya devasa borç yükünden bir kurtulmanın bir yolunu sunabilir. Son olarak, borç oyununu oynayan İslami bankalar geleneksel muadilleri gibi çözümün değil, sorunun bir parçası haline gelmektedir.

Peki bu noktaya nasıl gelindi? Burada sektörün kendi uygulamaları ve çoğu ülkenin borca yönelik önyargılı düzenleyici çerçevesi olmak üzere iki faktör vardır. İslami bankacılığın varlık bakımından dünyada en büyük paya sahip ülke olan Malezya örneğini ele alacak olursak, İslami bankacılık sektörü, başlangıcından bu yana önce kuruluş aşamasında, sonra da büyüme aşamasında taklidi bir strateji olarak kullandı. Bu strateji ilk yıllarda mantıklı gelse de, genellikle “yenilik” olarak sunulan bu anlamsız taklit, İslami bankacılığın neredeyse tamamen geleneksel bankacılığa benzemesi ile sonuçlandı. Sektörün taklit stratejisi çok eleştirilmiş olsa da, sektörü borca iten düzenleyici önyargı çok az tartışıldı.

Devamı Z Raporu Ağustos 2021 sayısında…

Dikkat çekenler...