İş yapma kolaylığı

Günümüzde girişimciler (sermaye sahipleri) faktör maliyeti ve yeni pazar avantajlarından yararlanıp kârlılıklarını artırmak, büyümek, farklı sektörlerde faaliyet göstermek gibi nedenlerle yabancı ülkelerde yatırım yapma arayışına girmekteler.

Yatırım ortamının uygunluğu bir ülkeye yatırım kararı verilmesini kolaylaştırır. Buna karşılık yabancı sermaye, kuralların ekonomik faaliyetlerin gelişmesini engellediği hantal bürokrasiye sahip ekonomilerden uzak dururlar. Yatırım yapılacak ülke seçilirken; yatırımcılar (sermaye sahipleri) kendi fizibiliteleri yanında, çokuluslu kurumların yayınladığı düzenli raporlardan da faydalanırlar. Bu bağlamda Dünya Bankası’nın her yıl yayınladığı “İş Yapma Kolaylığı Endeksi Raporunun” yatırımcıların referans aldığı en önemli dokümanlardan biri olduğu söylenebilir. İş yapma göstergelerinden iyi puan alan ekonomiler, daha yüksek düzeyde girişimcilik faaliyetinden (yabancı sermaye girişi) yararlanır. Bu da daha hızlı istihdam ve milli gelir artışı, daha yüksek refah seviyesine ulaşılması anlamına gelecektir.

“İş Yapma Kolaylığı Endeksi”, ilki 2004 yılında olmak üzere Dünya Bankası tarafından her yıl yayınlanan ve iş kurulması sürecinde ülkelerin işlem hız ve kolaylığını/kurumsal kaliteyi değerlendiren bir endekstir.
Endeks; iş kurma, inşaat izni alma, elektrik bağlatma, mülkün tescili, azınlık yatırımcıları koruma, kredi alma, sözleşmenin icrası, sınır ötesi ticaret, vergi ödeme, iflasın çözümlenmesi gibi 10 kriter esas alarak ülkeleri
değerlendirmektedir.

Devamı Z Raporu Şubat 2020 sayısında…

Dikkat çekenler...