İhracatı tabana yaymak temel mücadele alanı olmalı! Peki nasıl?

Milli ve/veya muhafazakâr olduğumuzu iddia ediyorsak bakmamız gereken bakış açısı; “İthal ederek satın aldığım bu ürünü ben üretip ihraç edemez miyim?” olmalıdır. Diyanet işlerine tavsiyemdir, hutbesi bile yapılmalıdır. Hatta tek seferlik değil! Zira her şey farkında olmaktan başlar. Günümüz bağımsızlığı temel ve görünen haliyle “Ekonomik Güç” üzerine inşa edilmiştir. Zira “Savunma Sanayi” oluşturmak da ekonomik gelişmişlik temeli üzerine gerçekleşebilecek bir amaçtır. Ekonomik düzenin iktisadi teori açısından güçlü denebilecek halde olduğuna ise cari fazla ile kanaat getiririz. Zira cari fazla var ise artık ekonomi güçlüdür, kırılgan değildir diyebiliriz. Cari fazlanın büyüklüğü ve cari fazlanın kompozisyonu, yani hangi ürünlerden oluştuğu da elbette gücün tanımlanmasında çarpan etkisi yaratmaktadır. Cari fazlaya ulaşmak için mal ve hizmet ihracımızın ithalimizden fazla olması gerekmektedir. Türkiye’nin yıllardır süregelen sorunları bu denklemi doğru şekilde kuramamanın neticesindedir. Milletimizin yabancı devletlerden pahalı cep telefonu, lüks tekstil ve otomobil ithalatı ile gelişmiş, kalkınmış Türkiye kurma sevdası boş hayallerden ibarettir. Üzerimizde oluşturulan batı menşeli, marka sevdalısı, tüketim kültüründen silkelenip uyanmanın vakti belli ki gelmiştir.
İÇ PAZAR KÜÇÜLÜYOR…
2018 son çeyrekte beklendiği gibi ve 2019’da muhtemelen iki çeyrek büyümeden uzak geçirilecek bir dönem olacaktır. Küresel faiz artışları, parasal genişlemelerin son bulacak olması önümüzdeki dönemde cari açık vererek iç piyasa merkezli büyüme hayallerini imkansız kılmaktadır. Dolayısıyla dış pazarlara iş yapma becerisine ulaşmak girişimcilerimizin temel hedefi olmalıdır. Daralan iç pazarda kar marjlarının da azalacağı ayrı bir gerçektir.
ŞİMDİ GELELİM SORUNA…
İyi de ama bunca zaman hazır malı ithal etmiş veya ithal eden firmadan almış bizler nasıl olacak da üretim yapacağız. Üretmeyi bilmiyoruz ne kaldı bir de bunu ihraç edelim.
EKONOMİ YÖNETİMİ BU SORUNA;
Farkındalık yaratarak; enflasyon ile mücadele programı gibi “ihracat için savaş” programı açıklayarak işe başlayabilir. Bunun için KOBİ ölçeğinde ancak ihracat yapan şirketler örneklendirilebilir. Üretimi ve ihracatı daha evvel deneyimlememiş yüzbinlerce girişimci için:
Ne üretmeli? listesi hazırlamalı; hangi ürünlerde Türkiye’nin avantaj ve alt yapısı müsait olduğu incelenip yatırım yapmak isteyen KOBİ’ler listeden seçebilirsin demeli. Bu liste sektörlere, ürünlere kadar ayrıştırmalı. Hatta coğrafi bölgelerimize göre listeleme de yapılmalı.
Nasıl üretilir? detaylı şekilde izah edecek görseller ve yazılı materyaller yapılmalı. Hangi makinaları satın alması gerektiği, hangi hammaddelere ihtiyaç duyacağı, ham ve yarı mamullerin tedariğini nasıl yapacağını, kalıp lazım ise nasıl temin edebileceği, işleyişin nasıl olduğu bu görsel ve materyallerde izah edilmeli. Bir hesap makinesi üretmek için neler gerekli örneği gibi binlerce mamüle nasıl yapılır sorusunun cevabı verilmelidir. Hatta ileride bu içerikler liselerde liselerin tasnifine bakılmadan ders olarak verilmelidir.

Devamı Derin Ekonomi Şubat 2019 sayısında …

Dikkat çekenler...