Her şey 4.0’a hazır mıyız?

Almanlar, Sanayi 4.0 diye bir yaklaşım attılar ya ortalığa… Bizde olayın suyu çıkmak üzere… Her sektörden çok sayıda şirket olayı bir şekilde kendine yontarak ‘iletişim değeri’ oluşturacağı ya da ‘rekabet avantajı’ sağlayacağı inancı ile bir 4.0 elbisesi biçmeye başlayıverdi.
Sağlık 4.0, Enerji 4.0, Turizm 4.0, Sigorta 4.0, Otomotiv 4.0, Bankacılık 4.0… Kısacası her şey 4.0.
Daha henüz ‘digital’ sözcüğünün tam Türkçe karşılığını bulup kullanmayı beceremeden, bir iki yazılım yatırımıyla ‘sayısal kültür’ edindiklerini sanan bazı kuruluşlar ortalığa dökülüp, yanılsamanın daniskasına araç olmayı sürdürüyorlar…
‘Digital’ için uzun süre ‘sanal’ kelimesini kullandılar… Sonra baktılar ki o aslında ‘virtual’in karşılığı… O arada bir kenarda tam da kelimenin karşılığı olan ‘sayısal’ dururken, “Yahu bu sayısal lotoyu çağrıştırıyor” gibi sudan sebeplerle, ‘digital’i ‘dijital’ yapıp kullanmayı sürdürdüler.
Sayısal kültüre hâkim ve bu kültürü tüm iş yapış, ilişki ve iletişim yönetim süreçlerinde kullanmayı layıkıyla başaran, ilim irfan sahibi kuruluşları kesinlikle tenzih etmek boynuzumuzun borcu. Ancak kahir çoğunluğu oluşturan, henüz internette turlarken kurabiyeleri (cookies) kabul edip etmeyeceklerini doğru dürüst kestiremeyen, hangi yazılımda neye ne kadar izin vereceklerini kesinlikle bilmeyen; ancak kurumun ‘sayısal kültür’ gelişimi konusunda karar vermek durumunda olan ‘yarı aydınları’ ve onların yönetimindeki yapıları bekleyen bir büyük tehlikeden söz etmekte yarar var… Hızla sayısallaştığı iddia edilen ekonomimizi tehdit eden ‘Siber Saldırı’ hadisesinden.
Bir örnek… Turkcell’in Ağustos ayında duyurduğu, 2 milyon esnaf ve sanatkârın dijital iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için TESK ile işbirliği; yine Turkcell’in, dar gelirli kadınların ekonomik hayata dahil olmaları hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye İsrafı Önleme Vakfı için dijital müşteri kimlik doğrulama servisi ‘Hızlı Giriş’ ve dijital ödeme platformu ‘Paycell’ üzerinden ödeme sistemi oluşturması gibi adımlara bakıp Türkiye ekonomisinin hızla sayısallaştığını iddia edenlerin sayısı az değil.
Şunun altını kesinlikle çizmekte yarar var: Bu hızlı ve bir ölçüde ‘ilkesiz’ sayısallaşmayı takiben, siber saldırıların Türkiye’nin ekonomisine önemli bir tehdit oluşturabileceğini iddia etmek için bilim adamı olmak gerekmiyor… Dünyaya biraz daha dikkatlice bakmak yeterli.

Devamı Derin Ekonomi Dergisis Aralık 2018 sayısında …

Dikkat çekenler...