Gıda güvenliği sorunu derinleşiyor

Gıda fiyatlarındaki enflasyon tüm dünyada yüksek seyrini koruyor. Mayıs-Eylül 2022 arasındaki veriler, neredeyse tüm düşük ve orta gelirli ülkelerde yüksek enflasyonu gösteriyor. Düşük gelirli ülkelerin yüzde 88,9’u, düşük orta gelirli ülkelerin yüzde 91,1’i ve üst orta gelirli ülkelerin yüzde 96’sında enflasyon yüzde 5’in üzerini gördü. Birçok ülke çift haneli enflasyon yaşıyor. Gıda fiyatlarındaki enflasyonun yüksek olduğu yüksek gelirli ülkelerin payı ise yüzde 85,7’ye yükseldi. 2022 yılı Ekim ayında ortalama buğday, mısır ve pirinç fiyatları 2021 Ekim ayına göre sırasıyla yüzde 18, yüzde 27 ve yüzde 10 daha yüksek seyrediyor. Öte yandan 2021 yılı Ocak ayına göre buğday ve mısır fiyatları yüzde 38 ve yüzde 4 pirinç fiyatları ise yüzde 21 daha düşük.

Ukrayna’daki savaş, küresel ticareti, üretimi ve emtia fiyatlarını etkiledi. Savaşın aynı zamanda fiyatları 2024’ün sonuna kadar yüksek seviyelerde tutması bekleniyor. Yüksek gıda fiyatları, milyonlarca insanı aşırı yoksulluğa sürüklerken, açlığı ve yetersiz beslenmeyi artıran küresel bir krizi tetikledi. Dünya Bankası raporuna göre, Kovid-19 salgını küresel yoksulluğun azaltılmasında büyük bir gerilemeye neden oldu. Şimdilerde iklim şokları ve savaş nedeniyle artan gıda ve enerji fiyatları toparlanmayı durdurdu. IMF raporuna göre, yüksek gıda ve gübre ithalat fiyatlarından en çok etkilenen 48 ülkedeki savunmasız hanelere yardım etmek için 5 ila 7 milyar dolar daha fazla harcama yapılması gerekiyor. Önümüzdeki 12 ay içinde akut gıda güvensizliğini sona erdirmek için ise yaklaşık 50 milyar dolara ihtiyaç var.

Devamı Z Raporu Kasım 2022 sayısında…

Dikkat çekenler...