Gelişmekte olan ülkelerde kamu özel işbirliği piyasası

Kamu özel işbirliği, altyapı yatırımlarında risk, sorumluluk ve getirilerin, özel ile devlet kurumu arasında paylaşıldığı uzun vadeli sözleşmelerdir. Bu risk ve sorumluluklar, kamu altyapı ve hizmetlerinin tasarlanması, finanse edilmesi, inşa edilmesi, işletilmesi ve bakımı gibi unsurları kapsar.

Yatırım finansman yöntemi olarak kullanılan kamu özel işbirlikleri, devletlerin bütçe kısıtlarının özel sektör yardımıyla aşılmasının yanı sıra, özel sektörün bilgi birikimi (know how) ve sahip olduğu teknoloji, kamu altyapı hizmetlerinin sağlanması konusunda önemli faydalar sağlar. Kamu özel işbirlikleri, uluslararası alanda bilinen adıyla PPP (Public Private Partnership), başarılı bir şekilde tasarlanıp tedarik edildiğinde, altyapı hizmetleri için yeni teknolojiler, yüksek hesap verebilirlik ve şeffaflık, altyapı işletmeleri için finansal sürdürülebilirlik ve işlemlerin daha uygun maliyetlerle gerçekleşmesini sağlayabilir. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde, kamu özel işbirlikleri, altyapı hizmetleri sunumuna özel sektör katılımını arttırmada etkilidir. Aynı zamanda, uluslararası özel ve kamu sermayesi dâhil olmak üzere, tasarruf yatırım açığını kapatmaya yardımcı olur. Altyapıya yönelik kamu özel işbirliği işlem hacimleri gün geçtikçe artıyor. Toplamda hacim daha düşük olsa da gelişmekte olan ekonomilerde de kamu özel işbirliği yatırımları da büyüyor. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları da gelişmekte olan ülkelerdeki kamu özel işbirliği yatırımlarının daha da büyüyeceğine işaret ediyor.

Devamı Z Raporu Kasım 2019 sayısında…

Dikkat çekenler...