Gelecekte güç E7 ülkelerinde olacak

Dünya ticaretin yönü ve yoğunlaştığı bölgeler hızla farklılaşıyor. Pasifik Okyanusu’nun etrafında kümelenen ülkelerin ekonomik gücünü arttırdığı bir döneme giriyoruz. Bunu şöyle de ifade etmek mümkün; 1990’lı yıllarda ekonomik büyüklükleri G7 ülkelerinin yarısı kadar olan E7 ülkeleri, geleceğin ekonomik gücü olarak öne çıkıyor. Son çeyrek asırda E7 ülkeleri arayı kapattı ve G7 ülkeleri ile neredeyse aynı büyüklüğe ulaştı.
E7 bloğunun asıl büyüme trendi bundan sonra hızlanacak. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu E7 üyeleri, 2050 yılında G7’nin iki katı büyüklüğüne ulaşabilir. Bu bir hayal değil. İki bloklu dünyada ekonomik güç dengesinin doğuyu kayıyor olmasını söylemenin kehanetle bir ilgisi yok. Yakın geçmişten günümüze yaşananlar ve önümüzdeki 20-30 yıla ilişkin projeksiyonlar bunu gösteriyor. G7 ülkelerine ‘Batı bloğu’ demek yanlış olmaz. Japonya dışındakiler batımızda yer alıyor. Dünya ticaretinin ağırlık merkezi olma özelliğini kaybetmeye başlayan G7’nin diğer ülkeleri ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada. Bu ülkelerin ekonomileri yavaş bir büyüme seyrindeler. E7 olarak adlandırılan Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, Türkiye, Meksika ve Endonezya ekonomileri ise yeniden kurgulanan dünyanın popüler ülkeleri olarak görülüyorlar.

Devamı Derin Ekonomi Aralık 2017 sayısında…

Dikkat çekenler...