Finans sektörü, faizler ve yeni bir vizyon

Modern dünyada devlet ve şirketlerin kaynak ihtiyaçları finansal kesim tarafından sağlanır. Ticari bankalar kesimi finans sektörünün sadece bir unsurunu oluşturur. Sermaye piyasaları diğer önemli unsurdur. Bu piyasalar devlet ve şirketlerin yatırım bankaları ve diğer aracı kurumlar eliyle bono, tahvil, hisse senedi gibi menkul kıymetleri ihraç ederek kaynak sağlamasına yardımcı olur. Ancak finansal kesimin bunların dışında da önemli unsurları bulunur:
Mevduat toplamayan kalkınma bankaları (bizdeki Türkiye Kalkınma Bankası ve TSKB gibi), mevduat toplamayan veya toplayan emlak ve konut (bizdeki tasfiye halindeki Emlak Bankası ki şu anda yeniden lisanslı banka haline geliyor; İller Bankası gibi) ve belediyecilik bankaları ya da kuruluşları gibi (İngiltere ve ABD’de görev yapmış olan S&L, housing society’ler gibi)
Özel sermaye fonları (private equity), daha erken seviyede benzer işlevleri olan risk sermayesi fonları
Mevduat toplayan ihtisaslaşmış bankalar (ziraat ve esnaf bankaları gibi) ve kaynaklarını bankacılık kesiminden veya sermaye piyasalarından sağlayan leasing, faktöring, tüketici finansmanı kuruluşları gibi türev ihtisaslaşmış finansal kuruluşlar.

Devamı Derin Ekonomi Mart 2018 sayısında…

Dikkat çekenler...