Enflasyon tasarruf etmeyi engeller mi?

Enflasyonun çok yönlü muhtemel etkileri bulunmaktadır. Muhtemel etkilerden biri tasarruflara olan etkisidir.

Malumunuz yakın zaman evvel 2024 yılı asgari ücreti yüzde 49 artış ile 17.002 TL olarak belirlendi. Artış oranından memnuniyet yüksek ancak hane halkının daha evvelki deneyimlerden ve iktisat teorisinde “enflasyonun yapışkanlık” özelliğinden yola çıkarak esas endişenin asgari ücretteki artışa karşılık üreticinin ve perakendecinin zamlar ile karşılık verip vermeyeceğidir. Bu konu ise talep yönlü enflasyonun ne şiddette gerçekleşeceğine bağlıdır. Zira üretim yani arz tarafında sorun yoktur, olması beklenmiyor. Bu noktada “Tasarruf” ön plana çıkmaktadır. Tasarruf iktisat biliminde gelirin harcanmayan kısmı olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan yola çıkarak harcanabilir gelir artmadan da tüketim, tasarrufun azaltılması yoluyla artabilir veya tasarruflar arttırılarak tüketim azaltılabilir diyebiliriz.

Devamı Z Raporu Mart 2024 sayısında….

Dikkat çekenler...