Enflasyon hedeflemesi

Enflasyon hedeflemesinde fiyat istikrarına ulaşmada birçok önemli adım bulunmaktadır. Bunlardan birincisi hesap verebilirlik. Hesap verebilirlik ilkesi iki nedenden dolayı gereklidir.
Birincisi politika uygulayıcılarının daha iyiyi yapma konusunda teşvik eden bir unsur olmasıdır. İkincisi demokratik toplumlarda devlet görevlilerinin yapmış oldukları işlerin hesabını vermeleri gerekmektedir. Bu durumda merkez bankaları uyguladıkları politika hedeflerini, zaman zaman değişen politika araçlarını ve alınan karar değişikliklerinin nedenlerini açıklamaları gerekmektedir. Enflasyon hedeflemesinde, merkez bankalarının sorumluluklarına ilişkin iki farklı uygulama bulunmaktadır. Buna göre, hükümet yetki veren “principal”, merkez bankası ise hükümetin ajanı olarak nitelendirilmektedir. Bu ilişki çerçevesinde iki farklı sorumluluk uygulaması bulunmaktadır. Bunlardan; birincisi, tıpkı Yeni Zelanda da olduğu gibi hükümet ile merkez bankası arasında resmi anlaşma bulunmasıdır. Anlaşma ile merkez bankasının sorumlu olduğu yükümlülükler ve başarısızlık halinde cezai yaptırımların ne olması gerektiği belirlenmektedir. İkincisi, hükümet ve merkez bankası arasında resmi bir anlaşma olmadan, merkez bankası nihai hedefinin fiyat istikrarı olduğunu ve istikrarın sağlanmasına ilişkin uygulayacağı para politikasını açıklamaktadır. Böylece, kamuoyunun beklentileri etkilemeye çalışılmaktadır. Böyle bir yöntemi uygulayan ülkeler arasında İngiltere, Kanada ve İsveç gibi ülkeler bulunmaktadır.
Merkez bankalarının hesap verebilir olması ise hazırlamış oldukları periyodik yayınların kamuoyuna sunulması ile sağlanmaktadır. Birçok ülke uygulanan para politikasına ilişkin gelişmeleri bu periyodik yayınlar vasıtasıyla kamuoyuna ulaştırmaktadır.

Devamı Z Raporu Nisan 2021 sayısında…

Dikkat çekenler...