Ekonomik istikrar için YEP

on dönemde kurlarda görülen aşırı dalgalanma bütün makro ekonomik dengeleri olumsuz etkilemektedir. Bu gidişata dur demek; hem kurları hem de diğer ekonomik parametreleri kontrol altına almak için OVP yerine geçen Yeni Ekonomi Programı (YEP) açıklanmıştır. Bu programın, beklenildiği gibi, kamuoyunda ciddi yansımaları olmaktadır. İlgili çevrelerce programın gerçekçi, güvenilir bir kurgu taşıdığını söyleyenler ağırlıktadır. Aslında politikanın bizzat kendisi normatif bir yapı taşıdığı için görüş farklılıklarının olması da doğal.
**
Programın adına dengeleme, disiplin ve değişim denilmiştir. Dengelemede kasıt ekonomideki dalgalanmaların azaltılması ve piyasaların istikrarıdır.
Programın öncelikli hedefi enflasyonun kontrol altına almak için daraltıcı mali politikalara devam edilmesidir. Aslında yapılmaya çalışılan yüksek büyüme hızlarından vazgeçilerek enflasyonu kontrol altına almaktır. İktidarın yıllardır haklı olarak övündüğü rekorlar kıran yüksek büyüme hedefinden enflasyonu kontrol altına almak amacıyla vazgeçildiği anlaşılmaktadır.
Programda hedefinde ilk altı ayda yüzde 6.2 gibi yüksek düzeyde gerçekleşen büyüme hızlarının ikinci altı ayda sadece yüzde 1.4 büyümesi, yani ikinci altı ayda ciddi bir yavaşlamanın olacağı tahmini var. Piyasa aktörleri bu büyüme tahminlerinin beklentileriyle uyumlu olduğunu dile getirmekteler.
Yine 2019 yılı için ekonomik büyümenin yüzde 2.3’e ineceği tahmini programda yer almaktadır. Şimdi burada önemli bir konu devreye girmektedir. İşsizlik ise 2018 yılında 11.3 düzeyinden 2019 yılında 12.1’e çıkacağı ve sonra yavaş azalacağı hedefi konulmuştur. İş gücüne katılımın yüksek olduğu ülkemizde söz konusu işsizlik hedefleri gerçekçi değildir.

Devamı Derin Ekonomi Ekim 2018 sayısında …

Dikkat çekenler...