Eğitimde eşitlik

İnsan yaşamın ilk beş yılı büyük fırsatların olduğu bir dönemdir. Çocuklar hayatlarının ilk beş yılında diğer dönemlerine kıyasla daha hızlı öğrenir ve yaşam becerilerinin gelişimi için bir temel oluşturur. Aynı zamanda riskli dönemdir. Dezavantajlı ailelerden gelen çocukların diğerlerine kıyasla erken öğrenimde yetersizlik kalma olasılığı çok daha yüksektir. Böyle bir durum onların akademik başarı, istihdam ve kazanç gibi konularda olumsuz etkilerler karşı karşıya bırakmaktadır. Ancak dezavantajlı ailelerden gelen bazı çocuklar güçlü sonuçlar elde ederek eşitlikçi sonuçların mümkün olduğunu göstermektedir. Tüm çocuklar için daha eşit bir oyun alanı yaratmaya yardımcı olabilecek politikalar her zaman olumlu sonuç vermektedir. Eğitimde eşitlik, buna en çok ihtiyaç duyan çocukları desteklemekle ilgilidir. Nihayetinde, geleceğin daha güçlü ekonomilerinin ve daha dirençli toplumlarının temeli olan bilgili ve iyi eğitimli vatandaşları desteklemekle ilgilidir.

EĞİTİMDE EŞİTLİK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Ebeveynlerin eğitim düzeyleri, meslekleri ve hane gelirleri ile tanımlanan ölçülmüş sosyoekonomik statünün en alt ve en üst çeyrek dilimlerinde yer alan dezavantajlı ve avantajlı beş yaşındaki çocuklar arasındaki önemli öğrenme farkları, bir dizi bilişsel ve diğer göstergede belirgindir. Bu farkın boyutu değişmekle birlikte, zihinsel esneklik için ortalama sekiz ay, sosyo-duygusal beceriler için ise 20 aydır. Bu beceriler çocukların okul ortamına uyum sağlamaları ve başarılı olmaları için kilit öneme sahiptir. Daha sonraki eğitim başarısının en iyi belirleyicilerinden biri olan yeni ortaya çıkan okuryazarlık için fark 12 ayda zaten belirgindir. Dezavantajlı çocukların avantajlı akranları kadar başarılı olma şansına sahip olmaları için bu farkın hızla kapatılması gerekmektedir

Devamı Z Raporu Şubat 2023 sayısında…

Dikkat çekenler...