Eğitim ve diplomasi

Eğitim ve diplomasi arasındaki ilişki, ülkelerin diplomasisine hizmet eden insan kaynaklarının kalitesinden eksik ve yanlış bilgilendirmenin etkin bir şekilde ele alınmasına ve demokratik toplumların karşılaştıkları birçok zorluğa dayanma ve onları püskürtme konusundaki direncine kadar modern küresel bağlamın birçok yönüne temas etmektedir.

Dijital platformların rolünün ağır bastığı sosyal medya bağlamında eksik ve yanlış bilgilendirmenin hâkim olduğu bu sahte haber ve hibrit savaş çağında, ülkeler özellikle kamuoyu ve yönetimin direnci üzerinde istenmeyen etkileri olan sahte haberleri yaymaya yönelik dış müdahalelerden ve kötücül eylemlerden endişe duymaktadır. Bu bakımdan, demokratik toplumlar, kötücül olanlar da dâhil olmak üzere bilgi akışının nispeten kontrolsüz olmasından dolayı özellikle risk altındadır.

Dijital eğitimin nasıl güçlendirileceği ve kullanıcılar için nasıl daha yaygın ve daha erişilebilir hale getirileceği konusunda pek çok şey yazılıp çizilebilir. Ancak asıl mesele, diplomasiyi etkin bir şekilde yürütme becerisini etkileyen eksik ve yanlış bilgilendirmeyle mücadeleye öncelik verilmesi gerektiğidir.

Elbette, başta eğitimin yumuşak bir güç aracı olarak etkin bir şekilde nasıl kullanılabileceğiyle ilgili olmak üzere, dış politika yapımında eğitimin rolüyle ilişkili birkaç unsur daha bulunmaktadır.

Devamı Z Raporu Kasım 2022 sayısında…

Dikkat çekenler...