Dijital seçimden kaçış yok

Yeni bir yayın. Digital Report. İlk sayısı Haziran’da yayınlanmış. İlginç konular var. Bir bakın. Bir de araştırma yer almış ilk sayıda. Poltio tarafından hazırlanmış. Adı “Türkiye Çevrimiçi Seçim Araştırması”. Çevrimiçi’nin İngilizcesi ‘Online’… Yani seçimi dijital olanaklarla yapmak. Online ve Realtime…

Dünyada bugüne dek 25 ülkede e-seçim yapılmaktaymış… Araştırmada, Türkiye’de insanların, seçimlerde dijital kültür olanaklarının kullanılarak yapılması konusundaki görüşleri tespit edilmiş. Türkiye’nin 55 ilinden 18-55 yaş arası katılımcılara sorulmuş. Sonuçlara göre; Türkiye’nin yüzde 44’ü dijital seçim fikrine olumlu bakıyormuş… Bazı endişeler yok muymuş? Varmış tabii ki. Mesela 18-24 ve 25-35 yaş grupları içinde bu konuda kararsız olanların sayısı yüksek. Sonuçların müdahaleye açık olması, internet ve elektrik kesintileri, sonuçların karışması gibi endişeler kararsızların en önemli çekinceleri.

Öte yandan, ev rahatlığında oy verme, seçim masraflarının azalması (yüzde 48), sonuçların hızla ve sıfır hata ve sıfır geçersiz oy gibi olumlu yönler de yabana atılır gibi değil. “Siyasi seçimlerin online ortamda yapılmasını nasıl değerlendirirsiniz” sorusuna erkek katılımcıların yüzde 51’i olumlu yanıt verirken, kadınlarda bu oran yüzde 37 olmuş. Ne de olsa kadınlarımız daha garanticidir… Ev rahatlığında oy verme imkânı en çok 46-55 yaş arasındaki katılımcıları memnun ederken, deneklerin yarısı katılımın artacağını düşüyormuş.

En şaşırtıcı sonuç e-seçimin daha güvenilir olacağı konusunda alınmış. Yalnızca yüzde 14 “güvenli olmaz”, demiş. Katılımcıların elektronik seçimde gördüğü sakıncaların başında yüzde 62 ile “sonuçların müdahaleye açık olması” gelmiş.Tamamen elektronik seçime geçiş 2000’lerin başında gündeme gelmiş. Estonya’da bölgesel düzeyde başlayan e-seçimler, artık tamamen internet üzerinden ve tüm ülkede yapılıyormuş.

 

Devamı Z Raporu Temmuz 2019 sayısında…

Dikkat çekenler...