Dijital kültürümüz ne durumda?

Bilindiği üzere pek çok konuda sıklıkla yayınlanan çeşitli ‘Endeksler’in sayıca bu kadar çok olmalarından dolayı zaman zaman değerlerini kaybettikleri düşünülebilir. Ancak onlar olmadan da ekonomi ve finansı, daha doğrusu bir ülkenin ‘kıymetlerini okumak’ mümkün değildir.
Mesela Yumuşak Güç Endeksi’nde (Soft Power Index) ülkeler arasında ve kendi sektörünüzde nerede olduğunuz son derece belirleyicidir. Ülkelerarası sıralamada Gayrı Sâfi Yurtiçi Hasıla konusunda hangi büyüklükte ve sırada olduğunuz tabii ki önemlidir. Yani elle tutulur gözle görülür ‘sert konular’ (hard issues) alanında sağlam bir yerde olmanız, tabii ki önemlidir. Ancak mesela ülke markasını oluşturan neredeyse tüm parametreler, elle tutulamayan gözle görünmeyen yumuşak konular (soft issues) alanından gelir.
Eğitim konusundaki yerinizden, ya da patent sayınızdan, bilimsel eserlerinizden yapılan alıntı sayısından, ülkenizden çıkmış markaların gücünden; ya da suç oranından, vatandaşların güven duygusundan, mutluluk oranından ve bunun gibi yaşamın ‘soft’ konularından.
Türkiye’nin G20 ülkeleri arasında 17’nci sırada yer alması, yani dünyanın en büyük 17’nci ekonomisi olarak kabul edilmesi ve kendisine ülke hedefi olarak ilk 10’u hedef koyması tabii ki alkışlanacak bir duruştur. Ancak 30 ülke arasında yapılmış Yumuşak Güç Endeksi’nde sonuncu çıkması, düşündürücüdür.
Günümüzde gelişmişliğin en önemli kriterlerinden biri hiç şüphesiz bir ülkenin ya da kuruluşun dijitalleşme kültürünün neresinde olduğudur. Bu konu da ülkemizde her yıl ölçülmektedir. Accenture Türkiye, Vodafone Türkiye, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Vakfı’nın desteğiyle yürütülen ve bu yılın Nisan ayında açıklanan ”Accenture Türkiye Dijitalleşme Endeksi” araştırmasına göre, Türkiye bir yıl öncesine göre puanını yüzde 1 oranında artırarak yüzde 61’e çıkarmış.
Araştırmaya göre, finansal hizmetler yüzde 81 puan ile dijitalleşme performansı en yüksek sektör olurken, onu sırasıyla hizmet faaliyetleri, perakende ticaret ve motorlu kara taşıtlarının ticareti ve onarımı takip etmiş.

Devamı Derin Ekonomi Aralık 2017 sayısında …

Dikkat çekenler...