Darbe girişimi sonrası altyapı ve sanayiye yoğunlaşmalıyız

Hükümet, darbe girişimi sonrası ekonomide olası bir yavaşlamanın önüne geçmek için bazı tedbirler alıyor. Böyle bir yavaşlama, hanehalkı tüketiminin ve şirketlerin yatırım dahil harcamalarının azalmasından kaynaklanabilir. Bu riskin ortadan kaldırılabilmesi için, boşluğu kamu harcamaları kadar özel sektörün teşvik edilen harcamaları da karşılayabilir.
Nitekim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla konut kredi faizlerinde indirim yapılmasıyla, yavaşlayan emlak piyasası üzerinden inşaat sektörünü canlandıracak bir hamle geldi. İnşaat sektörü çok sayıda ara sektörden girdi sağlıyor ve emek yoğun bir sektör. Dolayısıyla, büyümeyi destekleyici çarpan etkisine sahip. Bu sektördaki nihai talep artışı hem doğrudan istihdam edilerek gelir sağlayanların tüketimi, hem de girdi sağlayan sektörlerdeki hareketlilik üzerinden ekonomiye yansıyor.
Ancak, unutmayalım inşaat sektöründeki harcamaların büyüme etkisi kısa dönem için geçerli oluyor. Yani inşaat sektörünün ortaya çıkarttığı büyüme etkisi harcamanın yapılmasından itibaren bir yıldan az sürüyor.
Bunun istisnası ise altyapı yatırımları. Eğer özel ya da kamu kesimi aktörleri altyapı yatırımlarına yönelirse; doğru yapılan yatırımların ekonomik etkisi uzun yıllara yayılıyor. Örneğin demiryolu, karayolu, liman gibi ulaştırma yatırımlarına yapılan harcamalar uzun yıllar boyunca verimlilik ve büyüme artışları sağlıyor ekonomiye.

Devamı Derin Ekonomi Dergisi Eylül 2016 sayısında …

Dikkat çekenler...