Cari dengelenme

Eylül ayında açıklanan Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verileri 2018 yılı 2. çeyrek büyümesinin yıllık bazda yüzde 5,2 olarak gerçekleştiğini gösterirken, ekonomik aktivitede ilk çeyreğe nazaran bir yavaşlamanın da başladığına işaret etti. Bir süredir konuşageldiğimiz Türkiye ekonomisindeki dengelenme süreci, henüz geride bıraktığımız 3. çeyreğe dair göstergelerde de kendini açıkça gösteriyor. Ve söz konusu dinamikler arasında, cari işlemler hesabındaki gelişmeler de öne çıkıyor.
Burada detaylara girmeden önce, ilgili bir husus olarak 2. çeyrek büyümesindeki dış talep rolünden bahsetmekte fayda var. Nitekim döneme ait verilerde, ihracatın hızlanmış ve ithalatın durağanlaşmış olmasıyla birlikte, net ihracatın büyümeye verdiği katkı yeniden pozitife geçmiş oldu. Bu noktada elbette turizmdeki olumlu gidişatın da belirgin bir desteği hissedilirken, gerek kurdaki gelişmelerin gerekse iktisadi faaliyetteki seyrin ithalatı önemli ölçüde frenlediği anlaşılıyor.
İşte 3. çeyreğe giriş yapılan Temmuz ayına dair cari işlemler hesabı da, söz konusu görünümün devam ettiğine işaret ediyor. Zira bu dönemde cari açığın, mal ve hizmet dengesindeki iyileşme sayesinde gerileyerek 1,75 milyar dolar olarak gerçekleştiği göze çarpıyor. Önceki yılın Temmuz ayına göre, yüzde 63 oranında ciddi bir düşüş bu…

Devamı Derin Ekonomi Ekim 2018 sayısında …

Dikkat çekenler...