Basel III’te buzdağının görünmeyen yüzü

Basel III’ün ortaya çıkışı Basel II’de görülen eksikliklerin tamamlanması niteliğindedir. 2007’de ABD’de başlayan kriz Basel II’nin daha da sorgulanmasına neden olmuştur. Bazılarına göre özellikle büyük bankaların portföy çeşitlendirmesini kullanması Basel II açısından bir avantaj sağlamıştır. Bu durum, bankaların potansiyellerinin çok üzerinde kredi verebilme imkânı doğurmuştur. Ayrıca tüm sistemin geçmiş data rating sistemine dayatılması da sermayenin yanlış sınıflandırılmasına neden olmuştur. Basel II’nin kargaşayı çözecek bir sistem olmadığı, hatta üstüne üstlük bu kargaşaya neden olan bir sistem olmadığını artık biliyoruz. Bu konuda yanlışların zincirinin bir halkası ilişkin bir anekdot var. FED eski başkanı Greenspan 1998 yılında, sistematik riskin yönetiminin merkez bankaları tarafından yapılması gerektiğini beyan etmişti. Dolayısıyla gerek BASEL I, gerekse BASEL II’de sistematik riskin bankalar riski üzerine etkileri hesaba katılmamış ve sermaye ihtiyacı belirlenmemiştir. Basel III’de benzer bir hayal kırıklığı yaratacak gibi görünüyor.

Devamı Derin Ekonomi Haziran 2016 sayısında …

Dikkat çekenler...