Basel 4: Finans sektörünün önündeki en büyük zorluklardan biri olacak

Basel sermaye yeterliliği düzenlemelerinin ilk versiyonu olan Basel I, tam 30 yıl önce 1988 yılında yayımlandı. Bankaların risk ağırlıklı aktif ölçüm metodolojileri ve sermaye yeterliliği hesaplamaları, Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından yayımlanan uluslararası Basel düzenlemeleri ile şekillenmektedir. Söz konusu düzenlemeler, yaşanan küresel finansal krizler, bankaların risk ve sermaye yapılarının güçlendirilmesi adına krizden çıkarılan dersler ışığında güncellenmektedir. Basel Bankacılık Komitesi’nin amacı, bankaların sermaye çerçevesini daha sağlam hale getirmek ve sisteme olan güveni arttırmaktır. Komite bugüne kadar bankaları krizlere karşı daha esnek hale getirmek ve bankacılık sistemine olan güveni artırmak için tasarlanan reform üzerinde çalıştı. Düzenlemelerin son versiyonu olan ve reform paketi olarak tanımlanan Basel 4 ise geçtiğimiz Aralık ayında yayımlandı. Basel düzenlemeleri, Basel I’den itibaren eleştiriler doğrultusundan sürekli revize edildi. En büyük eleştiri ise 2007-2008 krizi sonrasında Basel II düzenlemelerine yapıldı. Basel II, piyasa riski, kredi riski ve operasyonel riski içine alan kapsamlı düzenleme olmasına rağmen finansal kuruluşların krizde riski yönetmedeki başarısızlıkları, Basel düzenlemelerindeki eksiklere bağlandı. Basel Komitesi, 2009 yılında piyasası riskinde güncelleme yaparak Basel 2.5’u yürürlüğe soktu. Ancak yapılan düzenleme yetersiz bulununca, 2010 yılında Basel 4’ün altyapısını oluşturan Basel 3 gündeme girdi. Basel 3’te, sermaye tanımı tekrar gözden geçirilerek riske dayalı sermaye gereksinimleri ve yeni likidite standartları oluşturuldu. Gelinen son noktada ise geçtiğimiz yılın Aralık ayında Basel düzenlemelerinin son versiyonu olan Basel 4 yürürlüğe girdi.

Devamı Derin Ekonomi Dergisi Şubat 2018 sayısında….

Dikkat çekenler...