Avrupa Yatırım Bankası enerji politikasında değişikliğe gitti

Avrupa Yatırım Bankası Kasım ayının ortalarında enerji projelerine kredi sağlama politikasına enerji verimliliği önceliği, enerji “dekarbonizasyonu” sağlama, dağıtılmış enerji üretimine yönelik finansman artışı, rüzgar ve güneş gibi “kesintili” enerji kaynaklarına yönelik finansman artışı ve AB dışındaki “enerji dönüşümünü” destekleme olmak üzere beş yeni madde ekledi.

Banka ayrıca boru hattı inşası da dahil olmak üzere “fosil yakıt” (petrol ve gaz) projelerine sağladığı kredileri 2021 yılından sonra kesme kararı aldı. Kömür ve linyite dayalı enerji üretim projelerine verdiği kredileri ise birkaç yıl önce kesmişti.
Avrupa Yatırım Bankası bu tür girişimlerinden dolayı kendini dünyanın ilk “iklim bankası” olarak nitelendiriyor. Zira, bankanın başkanı Werner Hoyer yeni politikalarını açıklarken, iklimin “günümüzün siyaset gündeminde en önemli konu olduğunu” ifade etti. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin yayınladığı en son raporda iklim değişikliğini tahmin etmenin imkânsız olduğunu açıkça belirtilmesine rağmen, Hoyer, bilim insanlarının yüzyılın sonuna kadar 3-4 santigrat derece sıcaklık artışı olacağı yönündeki tahminlerini yineledi.
Daha önce söz konusu tartışmalı değişikliklerin 2020 sonunda yürürlüğe konması önerilmiş ve banka yöneticilerinin Ekim ayı ortasındaki toplantıda herhangi bir karar alınamaması üzerine mesele ertelenmişti. Yeni kuralların benimsenmesi konusunda oldukça tereddütlü davranan Almanya ve Avrupa Komisyonu Kasım ayında yapılan 11 saatlik bir toplantının sonunda bu tür kredilerin 2020’den ziyade 2021’den sonra sona ermesi gerektiği konusunda uzlaştılar.

Devamı Z Raporu Aralık 2019 sayısında…

 

Dikkat çekenler...